Organizarea cercetării în UMF Craiova

Organizarea cercetării în UMF Craiova

            Cercetarea științifică este parte a misiunii asumate în Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Activitățile de cercetare sunt integrate atât la nivelul procesului educațional cât și în cel clinic, ducând la rezultate care încorporează elemente din științele fundamentale, aplicaţii clinice și sănătate publică.
            Fiecare din cele patru facultăți are propriile direcții de cercetare, toate fiind integrate în strategia de cercetare a universităţii.
            În cadrul universității au fost înființate trei centre de cercetare ce cumulează experiența cadrelor universitare implicate și entuziasmul tinerilor studenți:
·        Centrul de Cercetare în Gastroenterologie și Hepatologie
·        Centrul pentru studii de Morfologie Microscopică și Imunologie
·        Centrul de Cercetare a Medicamentului
Activitatea de cercetarea este susținută de structuri administrative proprii care asigură logistica celor peste 300 de cadre didactice universitare implicate, incluzând 54 de conducători de doctorat, precum şi a celor peste 200 de doctoranzi și post-doctoranzi. Anual, în cadrul programelor de dezvoltare a resurselor umane (Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - POS DRU) sunt disponibile pentru studenții interesați noi locuri pentru studii doctorale și post-doctorale, acestea presupunând şi colaborare cu alte instituții medicale din România, Uniunea Europeană sau SUA.
            Unul dintre obiectivele majore în direcțiile de cercetare este acela de a continua și a îmbunătăți colaborarea cu spitalele asociate pentru a asigura, prin acte medicale multidisciplinare, asistența pacientului la standarde înalte. Astfel numeroase studii clinice și granturi științifice au fost conduse în colaborare cu aceste spitale.
            Dezvoltarea infrastructurii de cercetare la cele mai înalte standarde este unul dintre cele mai importante obiective ale strategiei de cercetare a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. În acest scop, proiecte de tip structural au fost accesate în ultimii ani, un exemplu fiind Platforma Interdisciplinară de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice Avansate, proiect în 2009.
            Cel mai mare dintre aceste proiecte presupune construirea unui Centru de Cercetare și Tratament în Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice și Studii Moleculare finanțat cu peste 7,5 milioane Euro. Proiectul a început în 2010 cu dezvoltarea infrastructurii și va continua în 2011 și 2012 cu investiții în echipamente de cercetare, incluzând un PET-CT modern și un IRM de 3 Tesla.
            Proiectul își propune să creeze un centru de diagnostic de referință, integrând tehnici endoscopice moderne precum ultrasonografia endoscopică, autofluorescența endoscopică sau endomicroscopia confocală laser cu alte tehnologii avansate ca PET-CT sau IRM 3T, imagistica fiind susținută de analiza genetică și imunohistochimie.
            În 2009 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a beneficiat de 52 granturi pentru cercetare (valorând peste 900.000 euro), iar în 2010 au fost obținute 35 grant-uri (peste 1,5 milioane euro).
            În ultimii ani activitatea de cercetare s-a reflectat într-un număr semnificativ de articole apărute în publicații cotate internațional, cu impact înalt pentru comunitatea științifică.

            Nu în ultimul rând, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a încurajat și a dezvoltat colaborări internaționale cu instituții de prestigiu din Germania, SUA, Italia, Danemarca, Franța, Portugalia, prin acorduri bilaterale sau în cadrul programelor de colaborare ale Uniunii Europene.
 

 


Strategie de cercetare 2008-2011
Plan de cercetare 2009
Acreditarea UMF Craiova ca unitate CD
Consiliul Ştiinţific al UMF Craiova
Managementul cercetării ştiinţifice

Raport anual 2008
- granturi câştigate prin competiţie
- studii multicentrice şi contracte de cercetare
- articole indexate ISI Web of Science
- produse ale cercetării (soft, brevete, etc.)

Actualizat la 30.01.2024, 08:44