Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină

Suntem printre cele mai puternice și mai exigente facultăți din euroregiune. Facultatea de Medicină îşi urmează cu loialitate misiunea de bază, anume formarea în domeniul medical, precum şi cea de susţinere a cercetării ştiinţifice.

Cadrele didactice, medici cu prestigioase cariere profesionale și academice, au creat și dezvoltă programe de educație și cercetare extrem de solide.

Baza materială, organizată pentru educație, cercetare și inovație, este unul dintre punctele noastre forte: laboratoare și aparatură de ultimă generație sprijină întru totul studenții și cercetătorii pentru atingerea excelenței.

Anul universitar este structurat pe două semestre de câte 14-15 săptămâni, cu o medie de aproximativ 30 de ore pe săptămână; fiecare semestru are câte 30 de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS), pentru disciplinele obligatorii. Studenţii sunt evaluaţi prin examene scrise sau orale, care se derulează pe parcursul sesiunilor cuprinse în structura planului de învăţământ. Disciplinele facultative se încheie cu probă de verificare, iar punctele de credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

Pentru studenţii Facultăţii de Medicină, studiile universitare se finalizează prin examen de licenţă; programele de licenţă sunt acreditate, existând mecanisme instituţionale pentru aprobarea programelor de studii cu evaluare şi monitorizare periodică.

Absolvenții îşi pot continua pregătirea prin rezidenţiat, studii doctorale şi masterale sau cursuri postuniversitare din cadrul ofertei educaţionale a Facultăţii de Medicină.

Actualizat la 31.01.2024, 13:16