Misiunea Universităţii de Medicină și Farmacie din Craiova

Misiunea Universităţii de Medicină și Farmacie din Craiova

 

Pregătim lumea medicală de mâine prin: 

  • formarea de bază, academică, în domeniul ştiinţelor medicale şi farmaceutice, la nivelul actual al cunoaşterii şi al nevoilor naţionale, prin cursurile de zi ale structurilor componente;
  • asigurarea formării continue postuniversitare a specialiştilor din domeniile medical şi farmaceutic;
  • promovarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice bio-medicale ca activitate majoră a instituţiei;
  • furnizarea de servicii de sănătate pentru comunitate prin membrii corpului academic, în sectorul public şi/sau privat, pe bază de contracte individuale cu finanţatorii de servicii, dar şi prin servicii proprii de înaltă specializare;
  • îndrumarea metodologică a activităţiilor de promovare, susţinere şi asistenţă a stării de sănătate a populaţiei şi a cercetării ştiinţifice de profil în regiunea de dezvoltare economică-socială sud-vest (Oltenia) a României;
  • generarea interactivă, printr-o activitate pedagogică susţinută, clinică şi de cercetare, de noi achiziţii în domeniul ştiinţelor vieţii, medicale şi umaniste, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii;
  • consolidarea poziţiei de lider regional în procesul de dezvoltare şi implementare a politicilor naţionale şi europene în domeniul educaţiei, asistenţei medicale şi în ariile conexe acestora;
  • promovarea valorilor învăţământului superior românesc în general, al celui medical în special, pe plan internaţional.
Actualizat la 03.01.2022, 10:30