ORGANIZAREA ŞCOLII DOCTORALE a UMF Craiova

ORGANIZAREA ŞCOLII DOCTORALE a UMF Craiova

INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (I.O.S.U.D.)

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5843 din 17 decembrie 2021, publicat în M.O., Partea I, nr. 55/19.01.2022, se menţine acreditarea în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. De asemenea, se menţine acreditarea domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova: Medicină, Medicină dentară şi Farmacie.

 

 
CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (C.S.U.D.)

Mandat: 2021 - 2025

 

DIRECTOR C.S.U.D.:           Prof. univ. dr PETRA ŞURLIN - U.M.F. Craiova

MEMBRI:                           Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA - U.M.F. Craiova 

                                         Prof. univ. dr HORIA-OCTAVIAN MANOLEA - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr ION MÎNDRILĂ - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU - U.M.F. Craiova 

                                         Student-doctorand PĂVĂLAN ANA-MARIA - U.M.F. Craiova

 

Director C.S.U.D.

Email: doctoratumfcv.ro

Program audiențe în fiecare  zi de miercuri, între orele 13,00-14,00
Programările se pot face şi la telefon: +40 351 443 549

 

 

 CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE (C.S.D.)

Mandat: 2022 - 2027

 

DIRECTOR C.S.D.:           Prof. univ. dr NICOLAE - DANIEL PIRICI - U.M.F. Craiova

MEMBRI:                         Prof. univ. dr ION MÎNDRILĂ - U.M.F. Craiova

                                      Prof. univ. dr MIHAI - MIRCEA DICULESCU - U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

                                      Prof. univ. dr COSTIN-TEODOR STREBA - U.M.F. Craiova

                                      Student-doctorand BUICAN IULIAN-LAURENŢIU - U.M.F. Craiova

 

Comisii ale Consiliului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova:

 

Comisia de dezvoltare curriculară, calitate şi etica cercetării

PREŞEDINTE:                  Prof. univ. dr Nicolae – Daniel PIRICI

MEMBRI:                        Prof. univ. dr Veronica SFREDEL

                                      Prof. univ. dr Suzana DĂNOIU

                                      Prof. univ. dr Eugen OSIAC

                                      Prof. univ. dr Petra ŞURLIN

                                      Prof. univ. dr Horia - Octavian MANOLEA

                                      Prof. univ. dr Cătălina - Gabriela PISOSCHI

                                      Prof. univ. dr Adina TURCU-ŞTIOLICĂ

                                     Prof. univ. dr Dragoş Ovidiu ALEXANDRU

                                     Conf. univ. dr Mihaela IONESCU

                                     Conf. univ. dr Mircea Sebastian ŞERBĂNESCU

                                      Student-doctorand BUICAN IULIAN-LAURENŢIU

 

SECRETARI DOCTORATE:  Geani POPESCU 

                                         Valeriu Liviu CIOTÎRNOIU

                                         Petre Ionuţ MARCU

 

CONTACT:     Tel/Fax:     +40 351 443 549 
                     Email: doctoratumfcv.ro

Actualizat la 01.03.2024, 12:41