Facultatea de Farmacie

Facultatea de Farmacie

Științele farmaceutice conectează, dezvoltă și inovează. Înființată în 1996, Facultatea de Farmacie înseamnă programe de studii axate pe excelența didactică și în cercetare într-un domeniu al deschiderii și al marilor oportunități.

Facultatea de Farmacie este o componentă importantă, identitară a forului academic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și are următoarele atribute generale:

                     ▪ domeniul de licenţă: Sănătate;

                     ▪ programul de studii de licență: Farmacie;

                     ▪ forma de învăţământ: zi;

                    ▪ durata studiilor: cinci ani;

                    ▪ diploma acordată: licenţiat în farmacie.

Absolvenţii FFUMFCV se pot înscrie:

  • la cursurile postuniversitare organizate de facultate, în specialităţi farmaceutice şi medicale (ofertă actualizată anual);
  • în programul de masterat în „Farmacologie și Toxicologie”, cu durata de un an (60 de credite);
  • în programul de masterat în „Laborator clinic și Analiza Medicamentului”, cu durata de doi ani (120 de credite);
  • la doctorat (două specialităţi), studii la forma bugetat sau cu taxă;
  • la concursul de rezidenţiat organizat anual de Ministerul Sănătăţii: pregătire teoretică şi practică în specialităţile Farmacie clinică, Farmacie generală și Analize medico-farmaceutice de laborator, cu durata de trei ani.

Dotările din amfiteatre, săli şi laboratoare asigură un cadru corespunzător pentru un învăţământ modern, centrat pe student. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente şi tehnică de calcul adecvate normelor în vigoare şi stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice. Sălile de curs, recent modernizate, dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, facilitând activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. Prin accesul la bibliotecă, Facultatea de Farmacie asigură resursele de învăţare adecvate, în format clasic şi/sau electronic.

Prin deschiderea către dezvoltarea în context european a educaţiei farmaceutice, programul de studii „Farmacie în limba engleză”, autorizat de către ARACIS ca urmare a vizitei de evaluare din luna iunie 2013, îmbină oferta educaţională deja consacrată a Facultăţii de Farmacie cu linia modernă de predare (în primii trei ani) într-o limbă de largă circulaţie internaţională.

 

Actualizat la 08.02.2024, 14:45