Susținere teze

Susținere teze

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

  

  

CIOBANU M.O. ALINA - ELENA (CV)

 

20.05.2024

ora 13,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

NEW PERSPECTIVES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF COLORECTAL CANCER  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR EUGEN OSIAC, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR TUDOR ADRIAN BĂLŞEANU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR DANIEL FLORIN LIGHEZAN (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR ION SORIN BERBECE (CV), UNIVERSITATEA’’ DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI

5. PROF. UNIV. DR CITTO IULIAN TAISESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat română

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Actualizat la 15.05.2024, 10:14