Susținere teze

Susținere teze

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

  

  

IOVĂNESCU L.C. MARIA-LIVIA (CV)

 

24.04.2024

ora 9,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

CARACTERISTICILE PARTICULARE ALE CARDIOMIOPATIILOR DILATATIVE NON-ISCHEMICE  *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR TUDOREL CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN MILITARU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CONSTANTIN TUDOR LUCA (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

4. CONF. UNIV. DR SIMINA CRIŞAN (CV), U.M.F. ‘’VICTOR BABEŞ’’ TIMIŞOARA

5. CONF. UNIV. DR IONUŢ DONOIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Actualizat la 08.04.2024, 15:06