Susținere teze

Susținere teze

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

CROITORU (CALUCICĂ)  O. DANIELA – MARIA (CV)

 

8.12.2023

ora 11,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

VALIDAREA UNOR METODE  CROMATOGRAFICE PENTRU ANALIZA INHIBITORILOR DE PROTEIN KINAZE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR JOHNY NEAMŢU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR LIVIU CHIRIGIU (CV), U.M.F. CRAIOVA

4. CONF. UNIV. DR OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV), U.M.F. ''IULIU HAŢIEGANU'' CLUJ-NAPOCA

5. CONF. UNIV. DR CRISTIAN TIGAE (CV), UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

STAN C. MIHAI COSMIN (CV)

 

12.12.2023

ora 15,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

EVALUAREA RĂSPUNSULUI TERAPEUTIC LA PACIENȚII ONCOLOGICI CU DIABET ZAHARAT DE TIP 2 VERSUS NON DIABET *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE DANIEL PIRICI, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR FLORINEL BĂDULESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR CORNELIA NIŢIPIR (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR DANA LUCIA STĂNCULEANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR MICHAEL SCHENKER (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

CREŢU M.F. OANA-IULIA (CV)

 

13.12.2023

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

ROLUL ADEZIUNII INTERCELULARE ÎN PROGRESIA ADENOCARCINOAMELOR GASTRICE *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR ALEX EMILIAN STEPAN (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR SABINA ANDRADA ZURAC (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR MARIANA COSTACHE (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. PROF. UNIV. DR CLAUDIU MĂRGĂRITESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

DRĂGHICI (RĂDOI) M.G. MARIA-ALEXANDRA (CV)

 

18.12.2023

ora 12,00

Sala ’’Prof. univ. dr Mihai IOANA’’

Extindere

Corp A’  

 

CHARACTERIZATION AND TESTING OF AN EXPERIMENTAL BONE GRAFT MATERIAL FOR USE IN DENTISTRY *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR PETRA ŞURLIN, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR HORIA OCTAVIAN MANOLEA (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR COSMIN SINESCU (CV), U.M.F. ''VICTOR BABEŞ'' TIMIŞOARA

4. PROF. UNIV. DR ING. OANA GÎNGU (CV), UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

5. PROF. UNIV. DR VERONICA MERCUŢ (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat română

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

Actualizat la 27.11.2023, 10:21