Susținere teze

Susținere teze

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

   

   

 

CAMEN I.N. IOANA - VICTORIA (CV)

 14.06.2023

ora 12,00

Sala 102

Extindere

Corp A’  

EVALUAREA ECOGRAFICĂ A UNUI MODEL PENTRU PREDICŢIA RISCULUI DE NAŞTERE PREMATURĂ *)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR NICOLAE CERNEA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR LILIANA VICTORIA NOVAC (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR RADU VLĂDĂREANU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. PROF. UNIV. DR CRÎNGU ANTONIU  IONESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR ANDA-LORENA DIJMĂRESCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

 

DELCEA (MĂRCULESCU) M. FLORENTINA (CV)

 15.06.2023

ora 14,30

Sala 102

Extindere

Corp A’  

 

CERCETAREA INTERFERENŢELOR ETIOPATOGENICE ÎNTRE PSORIAZIS ŞI COMORBIDITĂŢI. INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA ALEGERII MIJLOACELOR TERAPEUTICE ŞI ASUPRA PROGNOSTICULUI*)

 

 

 

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. PROF. UNIV. DR RALUCA NICULINA CIUREA, REPREZENTANT I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. PROF. UNIV. DR VERGIL PĂTRAŞCU (CV), U.M.F. CRAIOVA

REFERENŢI:

3. PROF. UNIV. DR SIMONA ROXANA GEORGESCU (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

4. CONF. UNIV. DR MARIA MAGDALENA CONSTANTIN (CV), U.M.F. ‘’CAROL DAVILA’’ BUCUREŞTI

5. CONF. UNIV. DR LOREDANA ELENA STOICA (CV), U.M.F. CRAIOVA

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

*) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 

Actualizat la 31.05.2023, 12:43