Dezvoltarea sistemelor automate pentru controlul glicemiei la bolnavii insulino-dependenti. implementarea de algoritmi evoluati pentru monitorizarea si diagnosticarea asistate de calculator

Dezvoltarea sistemelor automate pentru controlul glicemiei la bolnavii insulino-dependenti. implementarea de algoritmi evoluati pentru monitorizarea si diagnosticarea asistate de calculator

ID-686

Autoritate contractantă: CNCSIS


Diabetul zaharat este o boala cu implicatii sociale semnificative prin numarul mare de bolnavi, complicatiile invalidante ale bolii si costurile ridicate pe care le implica. Realizarea pancreasului artificial este in prezent un domeniu de cercetare fundamentala prioritara cu un puternic caracter interdisciplinar (fiziologie, diabetologie, ingineria sistemelor automate). Obiectivul proiectului consta in realizarea unor modele matematice cat mai exacte ale sistemului de reglare a glicemiei si construirea pe baza acestora a unor algoritmi evoluati de conducere in regim automat, adaptati situatiilor concrete intalnite in practica medicala. Realizarea acestor algoritmi constituie o etapa obligatorie in construirea pompelor de insulina cu conducere automata (closed loop) asemanator pancreasului fiziologic. Acesti algoritmi sunt indispensabili realizarii sistemelor de monitorizare si asistare a bolnavilor in stare critica in serviciile de terapie intensiva si in tratamentul diabetului zaharat prin transplant de celule producatoare de insulina, pentru evitarea oscilatiilor ample ale glicemiei. Principalele contributii originale avute in vedere sunt: modelarea matematica a sistemului de reglare a glicemiei, constructia de clase de modele, stabilirea criteriilor de optim pentru reglarea glicemiei, elaborarea de legi de reglare optimala pentru pompele de insulina, implementarea unui sistem de reglare anticipativa folosind un model etalon, sinteza legilor de reglare cu ajutorul retelelor neuronale artificiale, implementarea legilor de reglare folosind retele neuronale artificiale. Propunem un nou criteriu de validare a modelului care sa exprime variabilitatea valorilor glicemiei in intervalul de timp in care se face monitorizarea prin calcularea parametrilor in domeniul frecventa (analiza repartitiei spectrale a densitatii de putere pentru serii de timp formate din valorile glicemiei).
...
  • Fonduri
  • An : 2007
  • Data de la care : 01.10.2007
  • Data până la care : 15.09.2010
  • Sumă : 315000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:21