Descriere

Descriere

Disciplina are ca obiective acordarea suportului informaţional studenţilor din anul II pentru:

  • deprinderea noţiunilor generale despre ciupercile şi lichenii cu importanţă farmaceutică şi toxicologică
  • diferenţierea ciupercilor comestibile de cele toxice
  • cunoaşterea importanţei farmaceutice a ciupercilor
  • dobândirea unor aptitudini, abilităţi şi valori utile practicii în domeniul farmaceutic
Actualizat la 08.05.2023, 09:02