Descriere

Descriere

Toxicologia este știința care studiază efectele nocive ale agenților chimici, fizici sau biologici asupra organismului sau ecosistemului, precum și măsurile de prevenire și combatere a acestor efecte. Toxicologia permite evaluarea riscurilor care provin din expunerea oamenilor, animalelor și mediului la substanțe chimice industriale, produse de protecție a plantelor, biocide, medicamente și dispozitive medicale și bunuri de consum, inclusiv alimente și cosmetice. Recomandările pentru protecția lucrătorilor, consumatorilor și a mediului sunt derivate din investigații științifice și evaluări ale proprietăților toxice ale acestor substanțe. Toxicologia a fost cândva știința otrăvurilor și a intoxicației. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al subiectelor pe care le acoperă s-a extins și dezvoltat cu timpul, astfel încât domeniul actual al toxicologiei ar trebui privit drept „știința siguranței”. Se anticipează că rolul toxicologiei va crește în viitor, cu contribuții la evaluările de siguranță de importanță globală, cum ar fi planificarea globală a resurselor pământului, schimbările antropice în atmosferă și tehnicile moderne pentru producția de alimente. Pentru produsele durabile, evaluările de siguranță trebuie să fie integrate în dezvoltarea produsului, iar aplicarea noilor tehnologii și evaluările toxicologice reprezintă o parte cheie a acestei evaluări a siguranței. Pe scurt, toxicologia este o știință translațională, transferând cunoștințele din știința de bază în aplicații practice pentru a proteja sănătatea umană și mediul.

Toxicologia medicamentelor este studiul potențialelor efecte nedorite ale candidaților și medicamentelor din domeniul terapeutic. Aceasta este o condiție prealabilă pentru studiile clinice. În mod tradițional, testarea toxicologică a noilor medicamente a fost efectuată conform unui program de studiu standard. Mai recent, testele preclinice au fost adaptate proprietăților specifice și modului de acțiune al noului medicament și pot fi adaptate pe baza rezultatelor studiilor anterioare. Această abordare flexibilă, personalizată, este compatibilă cu procesul de înregistrare de reglementare. Noile tipuri de medicamente (de exemplu, terapie cu oligonucleotide și celule stem) prezintă noi provocări și necesită sisteme de testare nou dezvoltate și concepte noi pentru a evalua rezultatele acestor studii.

În proiectele de dezvoltare a medicamentelor, toxicologia - strâns legată de farmacologie și farmacocinetică - este decisivă în succesul (sau eșecul) unui nou candidat medicament în timpul testării preclinice și clinice timpurii. Orice interpretare greșită a proprietăților substanței nu poate fi rectificată în etapele ulterioare și, prin urmare, cauzează eșecuri costisitoare ale întregului proiect. Toxicologia generează, prin urmare, valoare prin eliminarea în timp util a candidaților medicament neeligibili („eșuează timpuriu și ieftin”) și permite evaluări fiabile ale riscurilor și gestionarea riscului în studiile clinice timpurii. Noțiunea că toxicologia „ucide” candidații la medicamente este învechită; ceea ce face de fapt toxicologia este să împingă proiectele de dezvoltare de medicamente către candidați valoroși la medicamente.

Discipline cu a căror programă analitică se corelează: farmacologie, fiziopatologie, patologie clinică, biochimie, chimie analitică, chimie sanitară.

Disciplina pregătește studenții pentru eventuala încadrare în laboratoare de toxicologie judiciară, pentru a lucra în laboratoare de cercetare pentru descoperirea de noi medicamente, pentru acordarea unui prim-ajutor competent victimelor intoxicațiilor și consolidează cunoștiintele de farmacotoxicologie.

Actualizat la 09.05.2023, 08:20