Programa

Programa

URGENŢE MEDICALE

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Medicină

Denumirea disciplinei

Urgenţe Medicale

Codul disciplinei

FAR4211

 

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4)

C

S

L

P

TOTAL

 L

2

DC

DO

1

 

 

 

1

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

Vere Cristin Constantin

Instituţia

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicina

Catedra/Departamentul

Departamentul III, Stiinte Medicale 1

Titlul ştiinţific

Doctor in stiinte medicale

Gradul didactic

Conferentiar universitar

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale;

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor generale referitoare la recunoaşterea principalelor urgenţe medicale şi acordarea măsurilor de prim ajutor.

 

Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

Dobândirea deprinderilor necesare pentru recunoaşterea principalelor simptome şi semne ale bolilor cu potenţial letal şi însuşirea principiilor terapeutice în urgenţele medicale.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

       Să stabilească diagnosticul clinic al bolii şi al complicaţiilor acesteia.

Să îşi însuşească conduita practică pentru rezolvarea urgenţelor medicale.

 VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Urgenţe respiratorii

·         insuficienţa respiratorie acută – clasificare, diagnostic, tratament

·         pneumoniile acute severe

·         criza severă de astm bronşic, starea de rău astmatic

·         bronşita cronică acutizată

·         pneumotoraxul spontan

·         pneumomediastinul (emfizemul mediastinal) spontan

·         edemul pulmonar acut – cardiogen şi necardiogen

·         tromboembolismul pulmonar

·         cordul pulmonar acut şi subacut

·         revărsate pleurale

·         hemoptizia

·         sughiţul

2 ore

Urgenţe cardiovasculare

·         lipotimia

·         sincopa

·         tulburările majore de ritm cardiac – tulburări de ritm (tahicardia paroxistică supraventriculară, tahicardia ventriculară, fibrilaţia atrilă, flutterul atrial, fibrilaţia ventriculară)

·          blocuri atrioventriculare

·         oprirea inimii

·         supradozajul digitalic

·         sindromul coronarian acut - diagnostic şi tratament

·         disecţia de aortă

·         tamponada cardiacă

·         urgenţe hipertensive – diagnostic şi tratament

·         ischemia acută periferică

·         tromboza venoasă profundă

2 ore

Abdomenul acut medical

·         colica biliară

·         pancreatita acută

·         colica saturnină

·         porfiria acută intermitentă

·         hemoragia digestivă superioară

·         hemoragia digestivă inferioară

 

3 ore

Urgenţe renoureterale

·         insuficienţa renală acută

·         colica renală

1 oră

Şocul – diagnostic, tipuri de şoc, gradele şocului, tratament

·         definiţie

·         clasificarea stărilor de şoc

·         terapia şocului

·         terapia specifică a diferitelor tipuri de şoc – anafilactic, hemoragic, septic

2 ore

Intoxicaţii acute exogene – diagnostic şi tratament

·         intoxicaţia cu ciuperci

·         intoxicaţia cu barbiturice şi benzodiazepine

·         intoxicaţia cu paracetamol

·         intoxicaţia cu nitriţi

·         intoxicaţia cu antidepresive triciclice

·         intoxicaţia cu opiacee

·         intoxicaţia cu insecticide organofosforice

2 ore

Alterările stării de conştienţă. Convulsiile – diagnostic şi tratament – 2 ore

·         cauze şi tipuri de convulsii, statusul convulsivant

·         tratamentul crizelor convulsivante

·         stările de comă şi alterările calitative ale conştienţei

·         clasificarea stărilor de comă

·         atitudine terapeutică în stărle comatoase

·         principii terapeutice în principalele tipuri de come – hipoglicemică, hiperosmolară, hepatică, uremică, AVC.

2 ore

 VII. BIBLIOGRAFIE
  1. George Popa - Vademecum de urgenţe medicale, Editura Polirom, 1996.
  2. Isselbacker K., Braunwald E., Wilson J., Martin J., Fanci A., Kasper D. – Harrisin’s Principles of Internal Medicine, Mc. Graw & Hill, 1998.
  3. Ciurea T. –Bolile aparatului respirator, Editura Universitaria, Craiova, 1996.
  4. Gopa B. Green, Ian S. Harris, Grace A. Lin, Kyle C. Moylan. Manualul de terapeutică medicală WashingtonTM, ediţia 31, Editura Medicală, Bucureşti, 2006.
  5. Isselbacker K., Braunwald E., Wilson J., Martin J., Fanci A., Kasper D. – Harrison’s Principles of Internal Medicine, Mc. Graw & Hill, 2008.
  6. Tierney L.M., McPhee S.J., Papadakis M.A., Diagnostic şi Tratament în Practica Medicală, Ediţie Internaţională Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2001.
 VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Cursurile se predau în format electronic (videoproiecţie) şi se desfăşoară interactiv, dezvoltând anumite teme mai greu accesibile propuse şi de studenţi

Curs

prelegere, conversaţie euristică, dezbatere, problematizare

Lucrări practice

 

Studiu individual

 

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

 

 

 

 

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

 

 

 

 

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

 

 

 

 

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Iniţială

După fiecare curs

Verificare

20%

Lucrări practice

 

 

 

 

Examen

 

 

 

 

Verificare

Scris

Scris (pe parcursul cursurilor)

Verificare

80%

 

Actualizat la 08.09.2021, 20:03