Decanatul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Decanatul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Decan

Prof. univ. dr. Dana-Maria ALBULESCU

 

Facultatea de Moaşe și Asistenţă Medicală (FMAM) a fost înfiinţată prin HG nr. 635/11.06.2008 şi este cea mai tânără formă de învăţământ a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. 
Înfiinţarea Facultăţii de Moaşe și Asistență Medicală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este în concordanţă cu recomandările Uniunii Europene de a aborda specializările reglementate sectorial, de moaşe și asistenţi medicali, de pe o pozitie ştiinţifică, fapt ce conferă autonomie în activitatea de îngrijire a sănătăţii.  
Procesul educaţional în cadrul FMAM a UMF din Craiova este asigurat de cadre didactice ale UMF din Craiova, care conlucrează la realizarea cu succes a sarcinilor specifice fiecărui domeniu de licenţă.
Disciplinele de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi definesc competenţele generale şi specifice domeniului, în corelaţie cu competenţele studiilor universitare de masterat; sunt compatibile cu cadrul calificărilor naţionale şi cu Programele similare UE, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
Pentru absolvenţii FMAM se oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul II de învăţământ universitar sub formă de studii masterale.
În anul universitar 2009-2010 a fost acreditat programul de masterat Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar. Masteratul deschide posibilitatea desfăşurării în mod sistematic a activităţii de cercetare de către nurse şi oferă acestora posibilitatea de a urma studii doctorale şi de a participa nemijlocit la activitatea didactică din cadrul FMAM.
Apoi, în anul universitar 2020-2021, oferta educaţională a FMAM, s-a îmbunătăţit prin înfiinţarea programului de studii Radiologie şi Imagistică care s-a dovedit a fi un succes, iar în anul universitar 2023-2024, programul de Nutriţie şi dietetică.
Principala misiune a FMAM, parte integrantă a UMF din Craiova, o reprezintă  promovarea educaţiei şi performanţei academice în formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii în toate sistemele de sănătate din lume.
Obiectivul strategic fundamental este reprezentat de creşterea calităţii procesului de învăţământ, atât prin perspectiva atingerii dimensiunilor europene ale instruirii universitare, cât şi a dimensiunilor interne ale calităţii academice.
Profesionalismul şi aptitudinile dobândite, calitatea umană pe care dorim să o dezvoltăm, urmăresc să îi aducă absolventului încrederea şi respectul pacienţilor şi îi permit să contribuie la progresul ştiinţei.
Pentru lărgirea ofertei educaţionale ne propunem procedurile de înfiinţare a două programe de masterat pentru absolvenţii BFKT, respectiv Radiologie şi Imagistică.
Baza materială a Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală cu cele patru programe de studii, Asistenţă Medicală generală, Radiologie şi Imagistică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriţie şi dietetică, asigură un standard ridicat, în perfect acord cu cerinţele actuale.
Dragi studenţi, în numele tuturor cadrelor didactice, vă asigur de tot sprijinul în vederea îndeplinirii proiectelor pe care vi le-aţi propus!

 

DECAN,
Prof. univ. dr. Dana Maria ALBULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program audienţe: În fiecare zi de joi între orele 13.00 - 14.00

Programări se pot face şi la telefon +40 351 443 500 interior 3160.

 

Actualizat la 04.03.2024, 14:33