Rezultate

Rezultate

Premiul de Excelență pentru publicarea tratatului de Reumatologie (vol. I şi II), sub redacția Prof. Univ. dr. Paulina Lucia Ciurea, acordat de Academia de Științe Medicale în data de 17.11.2023.

Medicină Internă Reumatologie Ediția a 2-a, sub redacția Paulina Lucia Ciurea, Editura Medicală Universitară 2023. ISBN 978-973-106-379-9. 

 

Reumatologie, Vol I,   sub   redacția   Paulina   Lucia   Ciurea,  Editura   Medicală   2021.   ISBN 978-973-39-0895-1.

Reumatologie, Vol II,   sub   redacția   Paulina   Lucia   Ciurea,  Editura   Medicală   2021.   ISBN 978-973-39-0896-8.

Întrebări și răspunsuri în reumatologie – Anca Emanuela Mușetescu, Paulina Ciurea (sub redacția), Editura Sitech, 2018, Craiova, ISBN 978-606-11-6644-2

 

Tehnici de terapie locală în reumatologie – Florentin Vreju, Paulina Ciurea (sub redacția), Editura Medicală Universitară, 2016, Craiova, ISBN 978-973-106-226-6 

Medicină Internă Reumatologie, sub redacția Paulina Lucia Ciurea, Editura Medicală Universitară, 2013, Craiova, ISBN 978-973-106-207-5

Reumatologie - Paulina Ciurea (sub redacţia), Editura Medicală Universitară, 2007, Craiova, ISBN 978-973-106-060-6

Bolile de colagen şi reumatismale - Paulina Ciurea, Tudorel Ciurea (sub redacţia), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1996, ISBN 973-30-5487-9

Articole publicate în reviste de specialitate

 

 • Mușetescu AE, Gherghina FL, Florescu L-M, Streba L, Ciurea PL, Florescu A, Gheonea IA. Computer-Aided Diagnosis of Pulmonary Nodules in Rheumatoid Arthritis. Life. 2022; 12(11):1935. 

 • Trickey J, Sahbudin I, Ammitzbøll-Danielsen M,Vreju AF et al. Very low prevalence of ultrasound-detected tenosynovial abnormalities in healthy subjects throughout the age range: OMERACT ultrasound minimal disease study. Ann Rheum Dis 2022;81:232–236. doi:10.1136/annrheumdis-2021-219931.

 • Mușetescu AE, Bobircă A, Gherghina FL, Florescu A, Bobircă F, Ciurea PL, Criveanu C, Muscă A, Florescu LM, Gheonea IA. Interobserver Reliability of Magnetic Resonance Imaging of Sacroiliac Joints in Axial Spondyloarthritis. Life. 2022; 12(4):470.

 • Dumitrașcu RM, Vreju FA, Bărbulescu AL, Trașcă BA, Dascălu RC, Gofița CE, Ciurea PL, Dinescu SC. Enthesitis – a review on the ultrasonographic assessment. Ro J Rheumatol. 2022;31(1):22-27. doi: 10.37897/RJR.2022.1.5

 • Tudorancea AD, Ciurea PL, Vreju AF, Turcu-Știolică A, Gofița CE, Criveanu C, Mușetescu AE, Dinescu SC. A Study on Dermatomyositis and the Relation to Malignancy. Curr Health Sci J, 2021; 47(3):377-382; doi: 10.12865/CHSJ.47.03.07

 • Simona Bănicioiu-Covei, Ananu Florentin Vreju, Paulina Lucia Ciurea. „Correlations between infection patterns and eye damage in reactive arthritis”. Rom J Morphol Embryol 2019, 60(2):601-604

 • Simona Bănicioiu-Covei, Ananu Florentin Vreju, Paulina Lucia Ciurea, Anca Roșu. „Behçet’s disease with rapidly progressive bilateral optic neuropathy and avascular femoral neck necrosis. Literature review and management update”. Rom J Morphol Embryol 2019, 60(3):955–961

 • C. Gofiţă, M. Ciurea, ȘC Dinescu, A. Vreju, L. Stoica, R. Ciurea, M. Boldeanu, O. Rogoveanu, M. Trăistaru, A. Bumbea, P. Ciurea, A. Muşetescu, Complex regional pain syndrome as a paraneoplastic disorder associated with metatypical basal cell carcinoma, Rom. J. Morphol. Embryol. 60 (2019) 685– 689.

 • C. Gofiță, A. Mușetescu, A. Vreju, C. Vere, M. Boldeanu, O. Rogoveanu, P. Ciurea, CRPS diagnosis based on inflammation marker analysis, Rom. J. Rheumatol. 28 (2019) 95–102.

 • Muşetescu AE, Florea M, Forțofoiu MC, Bumbea AM, Tudorancea AD, Criveanu C, Gofiță CE, Ciurea PL, Ştefănescu A, Dinescu ŞC, Mogoantă CA. Streptococcal tonsillitis related reactive arthritis - clinical, ultrasound imaging and immunohistochemical study. Rom J Morphol Embryol. 2017;58(3):801-807.

 • Dinescu ŞC, Forțofoiu MC, Bumbea AM, Ciurea PL, Busuioc CJ, Muşetescu AE. Histopathological and immunohistochemical profile in primary Sjögren's syndrome. Rom J Morphol Embryol. 2017;58(2):409-417.

 • Cristina Criveanu, Paulina Lucia Ciurea, Anca Emanuela Mușetescu, Andreea Bărbulescu, Sineta Firulescu, M.Florea,  F.A.Vreju – Capillaroscopy- a valuable tool for the assessment of vascular impairement in systemic sclerosis. Roumanian Journal of Rheumatology 2016;XXV (3): 112-116; 

 • Vreju FA, Filippucci E, Gutierrez M., Di Geso L, Ciapetti A, Ciurea ME, Salaffi F, Grassi W. Subclinical ultrasound synovitis in a particular joint is associated with ultrasound evidence of bone erosions in that same joint in rheumatoid patients in clinicalremission. Clin Exp Rheumatol. 2016 Jul-Aug;34(4):673-8

 • Criveanu C, Vreju F, Mușetescu AE, Cojocaru-Gofița IR, Roșu A, Ciurea P. Corelații între ulcerațiile digitale și aspectele clinico-biologice la pacienții cu sclerodermie. Medicina Internă 2013, vol X, nr 4 pag 17-23 

 • Roşu A, Mărgăritescu C, Stepan A, Muşetescu A, Ene M. IL-17 patterns in synovium, serum and synovial fluid from treatment-naïve, early rheumatoid arthritis patients. Rom J Morphol Embryol. 2012;53(1):73-80. 

 • Vreju F, Ciurea P, Roșu A. Osgood-Schlatter disease--ultrasonographic diagnostic. Med Ultrason. 2010;12(4):336-9. 

 

Proiecte de cercetare

 

 • Sistemele de inteligență artificială și de diagnostic în imagistica CT a nodulilor pulmonari în bolile reumatice (26/1422/1C), perioada: 10.01 – 31.12.2022, valoarea proiectului 62000 RON. Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Anca Emanuela Mușetescu. Echipa de cercetare: Alesandra Florescu, Ioana Andreea Gheonea, Liliana Streba.

 • Identificarea și clasificarea nodulilor pulmonari prin tehnici de înaltă rezoluție CT și soluții de inteligență artificială (26/1422/2C), perioada: 10.01 – 31.12.2022, valoarea proiectului 62000 RON. Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Ioana Andreea Gheonea. Echipa de cercetare: Lucian Mihai Florescu, Anca Emanuela Mușetescu.

 • Evaluarea factorilor predictori ai riscului cardiovascular în artrita psoriazică. Programul: Competiția internă de proiecte de cercetare, U.M.F. Craiova / Subprogramul 1.2 – Cercetare Postdoctorală, Sursa de finanțare: U.M.F. Craiova, Contract nr. 26/18C, https://old.umfcv.ro/2618c. Director de proiect: Asist. Univ. Dr. Cristina-Elena Biță, Responsabil științific: Șef lucr. Dr. Ștefan Cristian Dinescu, Membrii cercetători: Șef lucr. Dr. Daniela Marinescu, Drd. Șuiu Larisa, Drd. Roxana Dumitrașcu.

 • Disfuncția sistemului nervos autonom în sindromul dureros regional complex. GT Proiect: 153178 -„Performanță în cercetare” - Activități de cercetare cu componentă aplicativă relevante pentru temele de doctorat/postdoctorat. Tutore: Prof. Univ. Dr. Paulina Ciurea, Cercetător postdoctoral: Asist. Univ. Dr. Cristina-Elena Biță.

 • EWOPHARMA AS, în parteneriat cu UMFCraiova - 146/2019 Importanța ecografiei musculoscheletale cu substanța de contrast (CEUS) în evaluara pacienților cu poliartrită  reumatoidă; director   de   proiect - Vreju Ananu Florentin;  echipa   de   cercetare: Ciurea Paulina, Chisalau Beatrice, Pîrvănescu Cristina, Firulescu Sineta, Dinescu Ștefan.

 • Fiterman Pharma-UMF  Craiova  -  416/2018  –  Eficiența  asocierii glucozamina-condroitina-Harpagophytum- colagen nativ de tip II în întârzierea progresiei osteoartritei   genunchiului. Componența   echipei   de cercetare: Dumitrescu   Cristiana   Iulia   (director   de   proiect),   Dumitrescu   Daniela,   Vreju Florentin, Popescu Mihai, Lascu Luana Corina, Ciurea Paulina. 

 • US-E-BII, AID Medical în parteneriat cu UMFCraiova– 1141/01.12.2016 - Importanța ecografiei musculoscheletale(US) în evaluarea entezelor la pacienții cu boli inflamatorii intestinale (2016-2017); director de proiect – Prof. Univ. Dr. Vreju Ananu Florentin.

 • Proiect POSDRU 159/1.5/S/136893, 07.04.2014-30.09.2015, în parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării din universităţi medicale, prin acordarea de burse doctorale şi postdoctorale; Responsabil proiect – Prof. Univ. Dr. Paulina Ciurea.

 • „Valoarea markerilor imunohistochimici, moleculari şi imunologici în predicţia evoluţiei artritei reumatoide precoce”, 2006-2008, finanţator: CNCSIS Tip A. Director proiect – Prof. Univ Dr Paulina Ciurea. Echipa de cercetare: Conf. Univ. Dr. Cristina Simionescu, Asist. Univ. Dr. Anca Mușetescu, Asist. Univ. Dr. Florentin Vreju, Prof. Univ. Dr. Anca Roșu, Prof. Univ. Dr. Suzana Rogoz, Șef lucrări Dr. Claudiu Mărgăritescu, Asist. Univ. Dr. Raluca Ciurea, Conf. Univ. Dr. Dan Grecu.

Actualizat la 29.11.2023, 11:53