Regulament

Regulament

 

 

 

 Numirea Directorului de Centru:

 

 
1. Infiintarea Centrului de Cercetari pentru Medicina Clinica si Experimentala a fost înființat prin Hotărârea Senatului UMF din Craiova din data de 19 iunie 2012.
 
2. Alegerea Directorului de Centru s-a facut prin concurs organizat de catre Prorectoratul cu Cercetarea Stiintifica, Relatii Interne si Internationale , impreuna cu conducerea Departamentului II al Facultatii de Medicina, UMF din Craiova si a conducerii Scolii doctorale, din cadrul IOSUD UMF din Craiova.
 
3. Criterii de departajare: departajarea candidatilor inscrisi la concurs in termenul de inscriere anuntat s-a efectuat conform criteriilor valabile pentru pozitia de Profesor Universitar.
                                                      
4. Decizie: Comisia a stabilit ca Sef Lucr. Dr Ana-Maria Buga va ocupa pozitia de Director de Centru pentru o perioada de 2 ani.   Mandatul va incepe pe data de 01.06.2013 si va expira pe data de 01.06.2015.  In termen de 15 zile calendaristice de la aceasta data, este obligatoriu ca Dra Sef lucr Dr. Ana-Maria Buga sa stabileasca si sa comunice Directorului de department, colectivul de conducere al Centrului. In luna mai 2014, Directorul Departamentului II, Facultatea de Medicina , va convoca Consiliul Departamentul pentru a analiza activitatea Centrului in anul 2013/2014. 

Actualizat la 08.09.2021, 18:30