Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie bazat pe metode imagistice si studii moleculare

Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie bazat pe metode imagistice si studii moleculare

TARGET

Autoritate contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Proiect finantat de la bugetul de stat in cadrul programului "Capacitati" - Proiecte mari de investitii


Proiectul TARGET isi propune sa creeze un centru de referinta regional in domeniul patologiei digestive maligne. Pentru atingerea scopului se va crea un Centru de Cercetare de Excelenta alcatuit din patru module care vor favoriza elucidarea mecanismelor de control molecular al cresterii si diferentierii celulare la nivelul organelor digestive, prin integrarea diagnosticului imagistic precoce (Modul de Imagistica Digestiva), tehnicilor complexe de patologie si imunologie (Modul de Patologie si Imunologie), respectiv mecanismelor genomice si proteomice (Modul de Biologie Moleculara si Biochimie). Toate aceste module individuale vor fi interconectate printr-un Modul de Telemedicina si Inteligenta Artificiala, care va asigura stocarea si manipularea informatiilor obtinute. Implementarea acestui proiect permite dezvoltarea infrastructurii unui Centru de Excelenta de referinta in zona Oltenia, avind drept consecinta cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare in UMF Craiova. Dotarea acestui centru la standarde europene va genera o reducere a decalajelor dintre regiunea de sud-vest a Romaniei, prin dezvoltarea UMF Craiova conform cu ariile tematice ale celui de-al 7-lea Program Cadru (FP7), si va creste capacitatea de oferi cercurilor medicale, infrastructura pentru educatie si cercetare, inclusiv in domeniul asistentei medicale comunitare, care va fi, pentru perioada de dupa aderare, prioritara pentru sectorul medico–social. Obiectivul general al proiectului TARGET este sa creasca capacitatea de Cercetare-Dezvoltare a UMF Craiova in domeniul diagnosticarii precoce si tratamentului in patologia digestiva maligna. Acest obiectiv va putea fi atins atat prin cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare a institutiei cat si prin implicarea activa a acesteia in proiecte impreuna cu alti actori din acest sector, atat pe plan national cat si international. Acest proiect este in concordanta cu una din cele cinci arii tematice ale POS-CCE, Axa 2, D2, O2.1 si anume: SANATATE, dar si cu S&T 1 a programului FP7. Folosirea tehnicilor imagistice, respectiv moleculare, de ultima generatie va permite crearea unui curent unificator, cu integrarea cercetatorilor tineri in obiectivele si aria tematica a FP7. Este de asteptat ca prin implementarea acestui proiect sa se dezvolte teme de cercetare ale caror rezultate sa conduca in primul rand la obtinerea unui diagnostic precoce in patologia maligna ceea ce ar avea influenta directa asupra sanatatii populatiei Regiunii Oltenia, in special, si a populatiei Romaniei, in general. O crestere a calitatii vietii (sanatatii populatiei) va avea implicatii si asupra mediului economic din Romania. Aceste rezultate preconizate se inscriu in obiectivele nationale stabilite prin POS-CCE, Axa prioritara 2. Proiectul este relevant deoarece genereaza crearea unui Centru de Excelenta in Gastroenterologie ca suport pentru dezvoltarea infrastructurii de CD a UMF Craiova prin dotarea cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente. Prin dezvoltarea infrastructurii unui centru de excelenta va exista posibilitatea de dezvoltare a parteneriatului international in C-D (in special in plan european) si dezvoltarea de domenii tehnologice cu potential economic de interes pentru Romania prin dotarea / modernizarea laboratoarelor existente. Crearea unei noi infrastructuri de cercetare care sa integreze cele patru module fundamentale descrise (Modul de Imagistica Digestiva, Modul de Patologie si Imunologie, Modul de Biologie Moleculara si Biochimie, Modul Telemedicina si Inteligenta Artificiala) se incadreaza in domeniul major de interventie D2 (Investitii in infrastructura de CDI), deoarece va permite cresterea capacitatii si a eficientei activitatii de C-D a UMF Craiova, conform operatiunii indicative O2.1. (Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD - laboratoare, centre de excelenta).

... ...
  • Contact
  • Prof. Univ. Dr. Tudorel Ciurea
  • tudorelciurea@yahoo.com
  • Fonduri
  • An : 2008
  • Data de la care : 31.03.2010
  • Data până la care : 30.06.2013
  • Sumă : 47760428  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:20