Etape

Etape

7 luni

I. Studiu comparativ între situaţia din Romania, UE şi SUA privind poziţia specialiştilor faţă de BFGNA, analiza comparativă a metodelor de diagnostic în BFGNA, eforturile financiare şi sociale
 •   109000 RON
 • Activități
  A I.1 (INHT): Analiza statistică a gradului de informare a populaţiei privind incidenţa bolii, factorii de risc şi modalitşţile de prevenire a BFGNA A I.2 (SCJUC): Studiul documentar in conformitate cu datele din literatura de specialitate a activităţii necroticoinflamatorii şi corelatiile cu prezenţa steatozei hepatice la pacienţii cu BFGNA A I.3 (UMF CV): Documentare din literatura de specialitate şi elaborarea bazei de date A I.4 (UMF CV): Participări la manifestări ştiinţifice; participări la cursuri de formare şi perfecţionare A I.5 (UMF CV): Organizarea grupelor de lucru, publicarea raportului 1 de progres a proiectului

7 luni

V. Evaluarea statistică complexă, şi diseminarea rezultatelor
 •   114950 RON

6 luni

IV. Evaluarea comparativă a tehnicilor clasice şi moderne de marcare histologică şi imunohistochimică şi identificare genică
 •   147250 RON

6 luni

III. Evaluarea mecanismelor patogenice implicate în BFGNA
 •   359100 RON
 • Activități
  A III.1 (UMF CV): Evaluare endocrină A III.2 (SCJUC): Studiul markerilor disfuncţiei mitocondriale, a markerilor inflamatori şi a stresului oxidativ şi corelaţii cu aspectele histopatologice A III.3 (SCJUC): Participări la manifestări ştiinţifice; Participări la cursuri de formare şi perfecţionare A III.4 (UMF CV): Evaluarea corelaţiei adipokinelor şi markerilor inflamatori cu insulino rezistenţă şi obezitatea A III.5 (UMF CV): Participări la manifestări ştiinţifice; Participări la cursuri de formare şi perfecţionare A III.6 (INHT): Decelarea tipurilor de HLA A III.7 (SCJUC): Studiul markerilor fibrozei şi inflamaţiei în BFGNA

8 luni

II. Stabilirea loturilor de studiu conform criteriilor de includere şi excludere a BFGNA şi evaluare metabolică
 •   469700 RON
 • Activități
  A II.1 (SCJUC): Selectarea pacienţilor, înregistrarea datelor personale şi a parametrilor antropometrici şi prelucrarea histologică a fragmentelor prelevate A II.2 (SCJUC): Participări la manifestări ştiinţifice; Participări la cursuri de formare şi perfecţionare A II.3 (INHT): Identificarea factorilor de risc A II.4 (UMF CV): Evaluarea profilului glucidic şi lipidic; efectuarea biopsiei hepatice prin metode noninvazive/invazive A II.5 (UMF CV): Evaluarea imagistică si biochimică a funcţiei hepatice A II.6 (UMF CV): Participări la manifestări ştiinţifice; Participări la cursuri de formare si perfecţionare
Actualizat la 08.09.2021, 18:47