Etape

Etape

48 luni

Activitatea 1. Activități premergătoare și suport
 •   308491 RON
 • Obiective
  1 set de formulare de interviu specifice FUSE finalizate. 1 set de standarde de practica specifice FUSE finalizate. Avizul Comisiei de Etică pentru efectuarea studiului. 1 platforma online, bazată pe logare, pentru introducerea datelor, validarea datelor și monitorizare în timp real pregătită pentru proiectul FUSE. 44 de rapoarte de activitate FUSE generate lunar. Intreţinerea platformei pe parcursul proiectului
 • Activități
  Sub-activitatea 1.1Conceperea formularelor de interviu (CRFs ) Sub-activitatea 1.2. Conceperea standardelor de practică (SOPs) Sub-activitatea 1.3. Obținerea aprobării comisiei de etică Sub-activitatea 1.4. Managementul datelor, dezvoltarea platformei electronice de lucru. Sub-activitatea 1.5. Monitorizarea introducerii datelor. mentenanța platformei

24 luni

Activitatea 2. Studii pe subiecți sănătoși
 •   598792 RON
 • Obiective
  spre atingerea obiectivului general 1 500 persoane sănătoase înrolate, probele prelucrate și criostocate, experimentele ex vivo efectuate. 1 raport stiintific: analiza transcriptomului indus în celulele imune prin experimente ex vivo; analiza SNP - fond genetic al subiecților sănătoși. 1 raport stiintific: micobiom şi bacteriom normal la persoanele sănătoase. 1 raport stiintific: profil de citokine, western blot - evaluare apărării gazdei; evaluarea metabolomului 1 raport stiintific: validarea in vitro şi in vivo a căilor identificate în prima parte a studiului (siRNA etc).
 • Activități
  Sub-activitatea 2.1. Inrolarea persoanelor sănătoase Sub-activitatea 2.2. Evaluarea interacţiunii transcriptom-genom la subiecți sănătoși Sub-activitatea 2.3. Analiza microbiomului normal Sub-activitatea 2.4. Asessement de microbiome-gazdă aparare interacţiuni Sub-activitatea 2.5. Validarea functionala

36 luni

Activitatea 3. Studii la pacienţii cu sepsis
 •   2322649 RON
 • Obiective
  spre atingerea obiectivului general 2 Inrolarea a 250 pacienţi cu sepsis, probele prelucrate și criostocate, experimentele ex vivo efectuate 1 raport stiintific: identificarea variaţiie genetice la nivel de genotip (SNPs) și transcriptom (RNAseq); comparaţie cu subiecți sănătoși. 1 raport stiintific: bacteriom şi micobiom la pacienții cu sepsis: diferenţe față de persoane normale. 1 raport stiintific: evaluarea apărării gazdei – profil citokinic; evaluare metabolomică; 1 raport stiintific: validarea interacţiunilor funcţionale ale comunităţilor microbiene cu imunitatea gazdei folosind modele experimentale in vitro şi in vivo (siRNA etc). - 4 contracte de furnizare servicii de cercetare
 • Activități
  Sub-activitatea 3.1. Recrutarea de pacienţii cu sepsis Sub-activitatea 3.2. Studiile genetice de asociere Sub-activitatea 3.3. Bacteriom/micobiom în sepsis Sub-activitatea 3.4. Evaluarea interacţiunii microbiom – genom funcţional prin abordare de biologia sistemelor Sub-activitatea 3.5. Validarea functionala Sub-activitatea 3.6. Achizitia serviciilor de cercetare

8 luni

Activitatea 4. Dezvoltare experimentală de abordări terapeutice
 •   283500 RON
 • Obiective
  2 rapoarte stiintifice: Identificarea şi testarea de noi abordări terapeutice pentru pacienţii cu sepsis.
 • Activități
  Sub-activitatea 4.1. Corectarea dezechilibrelor microbiomului în sepsis Sub-activitatea 4.2. Modularea metabolomului gazdei ca abordare terapeutică inovatoare

48 luni

Activitatea 5. Activităţi de informare şi publicitate
 •   8154 RON
 • Obiective
  2 comunicate de presa 1 web-site al proiectului 1 workshop cu participare internațională 150 de pliante 150 de brosuri 100 de afise.
 • Activități
  Sub-activitatea 5.1. Site-ul proiectului Sub-activitatea 5.2. Participarea la evenimente locale si internationale Sub-activitatea 5.3. Analiza datelor şi diseminarea rezultatelor

48 luni

Activitatea6. Management de proiect
 •   3803875 RON
 • Obiective
  19 contracte individuale de munca 1 contract de achizitie echipamente de cercetare 54 de echipamente de cercetare receptionate 1 contract de achizitie active necorporale pentru CD 1 activ necorporal receptionat 2 contracte de achizitie de substante, materiale, animale, bunuri 48 de rapoarte de activitate 1 contract de achizitie servicii de audit 1 raport de audit
 • Activități
  Sub-activitatea 6.1. Resurse umane. Selectarea şi angajarea de personal. Sub-activitatea 6.2 Achiziţie şi contractare 6.2.1. Achizitie de materiale assests pentru RD: echipamente de cercetare 6.2.2. Achiziţionarea de active necorporale pentru CD 6.2.3. Achiziţionarea de substanţe, materiale, animale, bunuri Sub-activitatea 6.3. Management de proiect Sub-activitatea 6.4. Auditul de proiect
Actualizat la 08.09.2021, 18:54