Regim de împrumut

Regim de împrumut

Patrimoniul documentar al bibliotecii este constituit din cărţi, publicaţii seriale, materiale de referinţă: dicţionare, enciclopedii, teze doctorat, documente în format electronic (cărţi cu acces electronic pe bază de parolă sau DVD).

 

Biblioteca oferă spre consultare întregul său fond documentar prin împrumut acasă sau direct în sălile de lectură cu acces la publicaţii.

Fiecare utilizator are dreptul la informaţia conţinută în toate documentele de bibliotecă cu posibilitatea să împrumute aceste documente astfel:

  • împrumut pe termen lung:  cursuri, lucrări practice, tratate, atlase, manuale pentru uzul studenţilor. Aceste publicaţii se pot împrumuta pe o perioadă mai lungă, în funcție de numărul de exemplare existent în bibliotecă

 

  • împrumut pe termen scurt: publicaţiile existente în sala de lectură cu acces direct ce nu au regim de unicat.  Aceste documente se pot împrumuta, în funcție de utilizatori, astfel:     

                                                   - pentru catedre şi discipline 30 de zile;                                                                             

                                                   - pentru cadre didactice 15 zile;

                                                   - pentru studenţi 3 zile sau în week-end.

  • Nu se împrumută la domiciliu: periodice, materiale de referinţă: dicționare, enciclopedii, agende medicale, teze de  doctorat, cărţi străine şi româneşti cu regim de unicat, documentele în format electronic: CD-ROM-uri, DVD-uri, dischete.

 

  • Pentru nerespectarea termenelor de împrumut se vor percepe taxe de întârziere

    În cazul pierderii sau distrugerii documentelor împrumutate de la bibliotecă se va calcula valoarea reactualizată a documentului (Conform Legii Bibliotecilor Nr. 334/31.05.2002, republicată în M.O. Partea I. Nr. 132/11.02.2005 şi a Ordonanţei Nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor Nr. 334/2002, publicată în M.O. Nr. 85/30.10.2006, art. 67, alin. 2 "distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizate cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat".

 

 

Actualizat la 30.01.2024, 15:05