Managementul carierei

Managementul carierei

Fiecare dintre noi în momentul în care îşi îndreaptă atenţia către un domeniu, dorind să practice o anumită meserie, se gândeşte implicit şi la carieră. Aceasta este  privită ca propria sa dezvoltare profesională raportată la nivelul întregii sale vieţi active. Pe lîngă evoluţia individuală, cariera poate fi privită sub trei aspecte: economic, sociologic şi psihologic. Sub aspect economic, cariera reprezintă o succesiune a poziţiilor profesionale ocupate de o persoană. Sociologic, aceasta este privită ca o succesiune de roluri, fiecare rol fiind baza celui care va urma. Sub aspect psihologic, alegerea carierei şi succesul profesional   ţin de aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile fiecărui individ.

 

Orientarea în carieră

Potrivit teoriei lui Holland orientarea către carieră ar trebui să se facă în funţie de unul din tiparele personalităţii individului;

1. Persoanele convenţionale preferă în mare parte activităţi organizate, supuse unor reguli şi proceduri interne. Este vorba de obicei de activităţi ce presupun organizarea informaţiei scrise sau numerice, analize ce utilizează algoritmi şi în general proceduri standard stabilite dinainte cu precizie.  Aceste persoane sunt conformiste, ordonate, eficiente şi practice însă sunt lipsite de imaginaţie şi creativitate.

2. Persoanele artistice sunt total opuse celor convenţionale preferând activităţi nesistematice care implică forme expresive de scriere şi exprimare verbală sau vizuală. Majoritatea sunt imaginativi, intuitivi, independenţi, dar în acelaşi timp sunt dezordonaţi,emotivi, nepractici.

3. Persoanele investigative sunt orientate spre activităţi predominant intelectuale, care presupun rezolvarea de probleme şi situaţii teoretice, explicarea cauzelor şi naturii fenomenelor. Acestea preferă să se ocupe de aspectele abstracte în lumea lor profesională,  sunt într-o permanentă căutare a adevărului. Preferă ideile abstracte, sarcinile mai puţin concrete având aptitudini pentru domeniile matematic şi ştiinţific;

4. Realiştii se implică întotdeauna în activităţi  de manipulare fizică a  obiectelor, dând dovadă de spontaneitate, stabilitate, simţ practic. Sunt însă timizi, conformişti şi lipsiţi de intuiţie.

5. Persoanele de tip social sunt opuse realiştilor. Acestea se implică în activităţi ce presupun informare, ajutorare, dezvoltarea altora. Sunt persoane comunicative, prietenoase, amabile, diplomatice de aceea este puţin probabil să se simtă bine în medii profesionale ordonate, sistematizate, cu reguli rigide şi activităţi structurate, previzibile.

6. Întreprinzătorii sunt oameni ce preferă lucrul în echipă, dar au tendinţa de a-şi controla şi conduce colegii fiind focalizaţi pe obiectivele organizaţionale şi economice. Ca aspecte  pozitive găsim: încredere în sine, ambiţie, energie, extroversie. Partea mai puţin plăcută este reprezentată de dominare, sete de putere şi impulsivitate.

 

Obiectivele managementului carierei

Managementul carierei este un punct de interes atât pentru angajat cât şi pentru angajator. Reprezintă un proces de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care permit organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de  resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor.

Conform americanilor, managementul carierei se desfăşoară pe două planuri distincte: planificarea carierei organizaţionale care are drept scop integrarea necesităţilor de resurse umane pe termen scurt şi pe termen lung şi dezvoltarea unui plan al carierei individuale şi planificarea carierei individuale având la bază evaluarea capacităţilor, abilităţilor şi intereselor personale, înregistrarea datelor privind oportunităţile organizaţionale, stabilirea scopurilor carierei şi dezvoltarea unei strategii pentru realizarea acestora.

Ca principale obiective în managementul carierei putem distinge:

-  susţinerea unei stratageme de dezvoltare corespunzătoare a  carierei care concordă cu natura activităţii desfăşurate, precum  şi cu nevoile şi posibilităţile individuale şi organizaţionale;

-  fuzionarea necesităţilor şi ţelorilor individuale în nevoile şi obiectivele organizaţionale;

-  îndeplinirea nevoilor organizaţionale  şi intensificarea imaginii favorabile a organizaţiei, prin recunoaşterea necesităţilor de pregătire şi dezvoltare a angajaţilor;

- recunoaşterea şi  păstrarea celor mai buni angajaţi sau a celor cu potenţial profesional cert prin satisfacerea nevoilor  şi aspiraţiilor personale pe termen scurt şi lung;

-  redactarea unor planuri de carieră sau introducerea unor scheme de promovare speciale pentru angajaţii competenţi, dar pentru care nu sunt disponibile posturi corespunzătoare;

- ghidarea şi sprijinirea angajaţilor competenţi pentru atingerea obiectivelor personale în concordanţă cu potenţialul, nevoile  şi aspiraţiile acestora, precum şi cu contribuţia lor în cadrul organizaţiei;

- sprijinirea angajaţilor în identificarea calificărilor şi calităţilor necesare atât pentru posturile curente, cât şi pentru cele viitoare- asigurarea pregătirii şi dezvoltării necesare angajaţilor pentru a le permite să facă faţă oricărui nivel de responsabilitate, cu condiţia ca aceştia să aibă potenţialul sau capacitatea să-l atingă;

- găsirea şi aplicarea unor modalităţi de dezvoltare ale carierei pentru orientarea indivizilor în cât  mai multe direcţii;

-  stimularea profesională a angajaţilor care manifestă o anumită stagnare sau plafonare a carierei lor;

-  obţinerea atât pentru organizaţie, cât şi pentru angajaţii acesteia a unor avantaje reciproce.

 

Stadiile carierei

Stadiile carierei pot fi definite ca tipare generale ale progreselor, obligaţiilor esenţiale şi schimbărilordin activităţile întreprinse de un individ de-a lungul vieţii active.

Aceste stadii succesive sunt :

  • explorarea,
  • stabilizarea,
  • avansarea,
  • menţinerea,
  • finalul carierei.

În prima fază, cea de exploatare fiecare individ se confruntă cu transpunerea viziunilor formate în adolescenţă în lumea reală. Este perioada de experimentare, perioada în care se descoperă şi dezvoltă talente, abilităţi, interese, valori. Este un moment important în formarea identităţii profesionale şi alegerii unui domeniu de activitate.

Stabilizarea este etapa în care noţiunile dobândite sunt aprofundate, fiecare căutând perefcţionarea în domeniul ales în urma procesului de explorare.

Avansarea şi menţinerea sunt o continuare firească a stabilizării, fiecare individ, prin natura umană avănd dorinţa de autodepăşire, de obţinere a unor beneficii morale şi materiale.

Finalul carierei poate reprezenta o perioadă de creşteri continue în statut şi influenţă în organizaţie, sau o perioadă petrecută în cel mai înalt nivel de responsabilitate şi statut.

 

Strategii de carieră

Managementul carierei presupune alegerea la nivel individual a unor strategii  în urma cărora fiecare persoană anticipează problemele ce pot apărea în dezvoltarea profesională şi face planificări pe termen lung. Câteva din aceste strategii sunt:

- autocunoaşterea   este important să efectuezi o analiză atentă a orientării carierei, a punctelor slabe/tari pe care le ai, a locului pe care îl ocupi în companie;

- cunoaşterea mediului profesional  – cunoscând mediul, problemele economice, companiile competitoare, poţi anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi oportunităţile;

- păstrarea unei cât mai bune reputaţii pofesionale – înseamnă să îţi evidenţiezi abilităţile şi realizările, tot ceea ce te individualizează, ce demonstrează calităţi speciale, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte;

- flexibilitatea, disponibilitatea, pregătirea continuă – înseamnă urmărirea corespondenţei între competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de muncă, a celor uşor transferabile;

-documentarea reuşitelor proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai realizat, rezultatele şi realizările identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de muncă;

- pregătirea unui plan de rezervă - este important să ai întotdeauna un as în mânecă  şi fii întotdeauna gata să acţionezi;

- menţinerea unui statut profesional şi social confortabil - daca te menţii într-o bună formă financiară şi psihică înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort şi un echilibru în plan profesional şi social.

 

Surse:

http://robertda.files.wordpress.com/2008/09/managementul-carierei.

http://www.scribd.com/doc/2896033/Managementul-carierei

http://mail.ubv.ro/~janeta.sirbu/MMC3_1.pdf

http://www.upm.ro/facultati_departamente/departamente/depPregatirePersonal/docs/carti/Curs_Managementul_carierei_master_A_Silvas.pdf

 

 

 

 

Copyright © 2014 Centrul de Educaţie Medicală. Toate drepturile rezervate.

Actualizat la 08.09.2021, 18:27