Nechita Dan

Nechita Dan

 

E-mail: dan.nechitaumfcv.ro

 

STUDII

• ian. 2019 – mar. 2021 Formare profesională în Psihoterapia Integrativă a Traumei, acreditată şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

- curs în regim de formare de bază, prin intermediul Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, ce urmărește transmiterea și acumularea de cunoștințe și abiltăți noi utile în abordarea psihoterapeutică a traumei

 

• mar. 2017 - mar. 2019 Formare în Psihotraumatologie, dezvoltare personală și profesională în Psihotraumatologie și Metoda Propoziției Intenției, acreditată şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

 

- curs în regim de formare continuă, prin intermediul Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, care vizează achiziționarea de noi instrumente în lucrul cu clientul și trauma psihică

 

• mar. 2019 Formare în EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), nivelul I, organizat de asociația EMDR România sub egida EMDR Europe, trainer Anabel Gonzalez

- curs în regim de formare continuă într-o tehnică nouă, revoluționară, de lucru în psihoterapie cu persoane victime ale traumatizării psihice

 

• sept. 2011 - mai 2018 Școala Doctorală a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, finalizată cu titlul de Doctor, domeniul Medicină, cu calificativul „Magna Cum Laude”

- titlul tezei „Relația dintre anxietate și strategiile de coping la studenții din învățământul medical superior românesc și comparația cu populația generală”

 • nov. 2017 Curs de formare profesională continuă "Trauma Complexă. Diagnostic și tratament", organizat de Asociația de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale din România, acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România

- a avut ca obiectiv dezvoltarea unor abilități de recunoaștere dar și diagnostic a traumelor psihice complexe, concomitent cu familiarizarea cu metodele de psihoterapie potrivite clienților cu astfel de trauma

 

• dec. 2016 Workshop de formare profesională continuă în psihologie clinică și psihoterapie "Traumele psihice - recunoaștere și vindecare", acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România

- curs destinat creșterii eficienței terapeutice în lucrul cu clienții supravițuitori ai traumelor psihice

 

• dec. 2016 Curs de formare profesională continuă "Interviul Motivațional și Limbajul Schimbării", nivel 1 și 2, organizat de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată pe Resurse şi Soluţii, acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România

- a urmărit facilitarea motivațională a schimbării în lucrul cu ambivalențe, rezistențe, motivația redusă și situații "client speciale"

 

• iun. 2016 Workshop de formare profesională continuă în psihologie clinică și psihoterapie "Traumele de relație", organizat de Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România

- s-a urmărit achiziționarea de noi cunoștințe teoretice despre relațiile semnificative din viața clientului și noi abilități pentru stimularea posibilităților de manifestare și vindecare a acestor relații din perspectiva psihotraumatologiei

 

• nov. 2015 Training "Comunicare eficientă pentru sănătate", organizat de LHL International Tuberculosis Foundation și Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

- a acoperit formarea de abilități de bază în comunicare, stabilirea încrederii cu persoana asistată, facilitarea înțelegerii și memorării informațiilor comunicate și intervenții motivaționale

 

• mar. 2015 Curs de formare profesională continuă "Interviul Motivațional", organizat de Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România;

- vizează dezvoltarea unei relaţii terapeutice (de consiliere) eficiente, evaluarea motivaţiei de schimbare a clienţilor, stimularea motivaţiei intrinseci de schimbare a clienţilor și utilizarea adecvată a unor metode şi tehnici de comunicare terapeutică

 

• apr. 2014 - mai 2014 Curs de formare profesională continuă FIT (Feedback Informed Treatment), organizat de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată pe Resurse şi Soluţii, acreditat şi recunoscut de Colegiul Psihologilor din România;

- a urmărit implementarea în practica psihoterapeutică a unor instrumente de măsurare a progresului înregistrat de către client pe parcursul psihoterapiei

 

• ian. 2013 - dec. 2013 Dezvoltare personală, organizată de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată pe Resurse şi Soluţii, acreditată şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

 

• oct. 2013 Curs de formare pentru operarea platformei program profesionale CAS++

- a vizat instruirea în folosirea platformei computerizate ce include peste 50 de teste psihologice și care permite evaluarea psihologică a adulţilor dar şi selecţia de personal

 

• nov. 2006 - mai 2010 Formare de bază "Hipnoză clinică şi terapie ericksoniană" organizată de Asociaţia Română de Relaxare, Hipnoză Clinică şi Terapie Ericksoniană, recunoscută de Federaţia Română de Psihoterapie şi acreditată de Colegiul Psihologilor din România

 

• mar. 2006 - nov. 2009 Formare de bază în "Psihoterapii scurte", organizată de Asociaţia Română de Terapii Scurte şi Consultanţă Orientată pe Resurse şi Soluţii, acreditată şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

 

• iun. 2006 - nov. 2009 Dezvoltare personală, organizată de Asociaţia Română de Relaxare, Hipnoză Clinică şi Terapie Ericksoniană, acreditată de Federaţia Română de Psihoterapie şi recunoscută de Colegiul Psihologilor din România

 

• oct. 2005 - feb. 2007 Master "Psihoterapii cognitiv-comportamentale", Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti

 

• mar. - iul. 2005 Perfecţionare în aplicarea şi interpretarea de teste psihologice proiective organizat de Centrul de Evaluare Proiectivă, Bucureşti, acreditat de Asociaţia Psihologilor din România

  

2001 - 2005 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Univeristăţii "Ovidius", Constanţa – profilul Sociopsihopedagogie, specializarea Psihopedagogie Specială

 

1997 - 2001 Liceul Teoretic "Ovidius", Constanţa - profilul matematică-fizică

   

 

EXPERIENŢĂ (SELECTIV)

• feb. 2019 - prezent Lector universitar doctor - Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- pregătirea, organizarea și susținerea activităţilor practice şi a seminariilor pentru disciplinele Psihologie generală, Științele comportamentului și Comunicare în mediul medical.

 

• mai 2015 - prezent Psihoterapeut - Practică privată, Nechita & Nechita Societate Civilă Profesională de Psihologie

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- consiliere psihologică şi psihoterapie pentru mai multe tipuri de dificultăţi individuale, familiale sau de cuplu.

 

• sept. 2011 - feb. 2019 Asistent universitar doctorand - Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- pregătirea, organizarea și susținerea activităţilor practice şi a seminariilor pentru disciplinele Psihologie generală, Psihologie medicală şi Psihologia dezvoltării.

 

• mar. 2008 - prezent Director - Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- reprezentarea CCOP în relaţia cu forurile de conducere ale UMF din Craiova şi cu departamente şi instituţii similare din ţară şi străinatate;

- coordonarea activitatăţii CCOP prin oferirea unei direcţii generale de acţiune şi asigurarea caracterului unitar şi consensului cu viziunea celorlate centre de consiliere din ţară şi străinătate;

- asigurarea calităţii serviciilor oferite de CCOP studenţilor, angajaţilor şi externilor.

  

• oct. 2007 - sept. 2011 Asistent universitar, cadru didactic asociat - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- pregătirea, organizarea și susținerea seminariilor pentru disciplinele Pedagogie, Psihopedagogie specială;

- supervizarea activităţilor de practică pedagogică;

- organizarea activităţilor suplimentare de formare pedagogică pentru cadrele didactice universitare;

- elaborarea unor materiale informative de pedagogie medicală pentru cadrele didactice universitare.

 

• feb. 2007 - prezent Psiholog - Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- realizarea testărilor psihologice ale solicitanţilor şi individualizarea programelor de planificare şi dezvoltare a carierei şi a celor de optimizare personală;

- oferirea de servicii de consiliere psihologică/psihoterapie în scopul adaptării la mediul universitar, al rezolvării conflictelor, a unor situaţii de criză şi a problemelor individuale;

- identificarea nevoilor unor grupuri de studenţi şi furnizarea de strategii şi tehnici de satisfacere a acestora;

- colaborarea în activităţile de cercetare psiho-sociologică realizate în cadrul CCOP și UMF din Craiova;

- organizarea cursurilor, training-urilor şi workshop-urilor în cadrul definit de competenţele sale şi de paleta de activităţi ale CCOP;

- asigurarea optimizării relaţiilor din cadrul UMF din Craiova în scopul eliminării factorilor care ar putea determina disconfort psihic şi/sau disfuncţionalităţi la nivel de departament sau instituţie.

Actualizat la 09.05.2023, 16:59