Admitere Master 2023

Admitere Master 2023

ADMITERE MASTER 2023

  Data concurs: 25.09.2023, ora 10:00

 Master Tehnici de laborator clinic și  de analiza  medicamentului- strada Petru Rareș, Medicina Veche, Amfiteatrul Parter

Master Farmacologie și Toxicologie- strada Petru Rareș, Medicina Veche, Amfiteatrul Etaj 1

FOARTE IMPORTANT!!

 La concursul organizat in data de 25 septembrie 2023 se prezinta numai candidatii validati de comisie in platforma. Candidații se vor prezenta cu Propunerea de dezvoltare a carierei în format ppt. pe un USB stick.

 Selecția candidaților se va realiza în urma unui concurs de admitere care va consta într-un interviu susținut în fața comisiei de admitere și în analiza dosarului de concurs.

În cadrul interviului, candidatul va prezenta elementele care îl recomandă pentru continuarea pregătirii profesionale prin programul de studii de masterat.

Admiterea se face în limita locurilor disponibile, candidații fiind ierarhizați în ordine descrescătoare a mediei finale obținute la concurs. Media finală se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri, nota minimă pentru promovare fiind 5 (cinci). Departajarea candidaților cu medii egale, se face pe baza mediei obținute la examenul de licență.

Masteranzii declarați admiși în urma concursului de admitere semnează un contract de studii cu instituția organizatoare de studii de masterat și vor aduce documentele in original la secretariatul facultății. 

Actualizat la 23.09.2023, 13:04