Învăţământ Facultatea de Medicină

Învăţământ Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină din Craiova situează prioritar, între obiectivele instituţionale, formarea profesională şi perfecţionarea studenţilor săi, în acest scop propunându-şi:  
- susţinerea unei educaţii translaţionale prin restructurare curriculară care să adâncească şi să perfecţioneze interdisciplinaritatea ştiinţelor fundamentale şi a celor medicale, pentru a putea garanta pregătirea înalt competentă a absolvenţilor instituţiei
- introducerea de noi şi variate tehnologii didactice şi pedagogice în procesul de pregătire şi evaluare la toate nivelurile (inclusiv lucrul cu bolnavi standardizaţi, simulatoare, e-tehnici)
- implicarea cât mai timpurie a studenţilor în activităţi clinice
- crearea de noi posibilităţi de pregătire pentru studenţi, cât mai apropiate de practica viitoare
- regândirea învăţământului clinic prin prisma modificărilor din sistemul de sănătate naţional, având ca prioritate asistenţa medicală primară, de ambulatoriu şi de urgenţă
- găsirea de soluţii pentru problemele educaţionale ce decurg din modificările, imediate şi previzibile pe termen mediu, din sistemul de asistenţa medicală naţional
- dezvoltarea de linii şi direcţii noi de pregătire a studenţilor în acord cu descoperirile ştiinţifice actuale şi perspectiva practicii absolventului în următorul deceniu
- dezvoltarea în continuare a infrastructurii educaţionale, modernizarea, actualizarea şi susţinerea acesteia
- dezvoltarea de cursuri noi orientate spre pregătirea pentru cercetarea ştiinţifică şi pedagogică
- formarea complexă a studenţilor în vederea unui răspuns optim, adecvat şi eficient la provocările progresului ştiinţelor medicale şi valorificării oportunităţilor legate de transferul de tehnologie în practica medical
- perfecţionarea unui sistem mai eficient de identificare, dezvoltare, încurajare şi valorificare a aspiraţiilor şi calităţilor naturale ale studenţilor prin creşterea ofertei de cursuri opţionale şi facultative, promovarea sistemului educaţional mixt (învăţare autodirijată, inclusiv e-learning, combinată cu tehnicile faţă-în-faţă) dublat de dezvoltarea unor instrumente psiho-pedagogice de apreciere a cunoştinţelor, manualităţilor şi aptitudinilor care trebuie dezvoltate la viitorii absolvenţi prin prisma obligaţiilor ce le revin în următoarea etapă de dezvoltare profesională
- susţinerea implicării active a studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară
- dezvoltarea  în continuare a laboratoarelor de licenţă şi a apropierii condiţiilor de formare de cele din practica reală ulterioară
- introducerea în programele de studiu de noi cursuri, precum nanotehnologiile, genomica, medicina regenerativă, medicina complementară şi alternativă, management decizional în asistenţa primară şi de ambulatoriu
- focalizarea atenţiei responsabililor educaţionali pe curricule informative, ca element de succes în formarea unor personalităţi profesionale robuste, integre, dedicate, responsabile, creative, capabile de lucru în echipă dar şi cu abilităţi decizionale.

 

Actualizat la 31.01.2024, 11:28