Descriere

Descriere

Obiectivele disciplinei

Disciplina are drept obiective generale și specifice fixarea și aprofundarea de către studenții Facultății dev Medicină Dentară a noțiunilor privind definirea și desfășurarea unei activități de cercetare științifică,cunoașterea tipurilor de cercetare medicală,a principiilor cercetării științifice,a normelor etice ale cercetării pe material uman și animal,cunoașterea etapelor de planificare necesare a fi parcurse în cercetarea științifică medicală,precum și modul în care vor fi analizate ,interpretate corect și valorificate rezultatele obținute.De asemenea, se pune accent pe însușirea cunoștințelor referitoare la tehnologia informației și comunicării în vederea utilizării unor programe specifice pentru statistică și cercetarea medicală, pe cunoașterea metodelor de documentare și citare în cercetare,precum și pe realizarea unor tipuri specifice de lucrări științifice medicale.

Actualizat la 25.05.2023, 13:02