Examen de licenţă Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Examen de licenţă Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Regulament de finalizare a studiilor universitare de licenţă la UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Calendar examen de licență, sesiunea septembrie 2023

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

ACTIVITATEA

28 AUGUST 2023-05 SEPTEMBRIE 2023 - fără a se depăşi această dată

Înscrierea absolvenților la examenul de licență:

 

Acte necesare dosar înscriere:

- cerere înscriere examen licență 

certificatul de naştere în copie legalizată

-  două fotografii tip buletin de identitate (4/3)

fișă de lichidare acte studii;

-  fișă de lichidare eliberare acte original de la dosarul personal (aceasta se va întocmi dupa susținerea examenului de licență);

- chitanţa doveditoare achitării taxei susţinerii examenului de licenţă în cuantum de 250RON

- Lucrarea de licenţă – format letric, însoţită de:

13 septembrie 2023

PROBA SCRISĂ – pentru toate programele de studii

14 septembrie 2023

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ pentru toate programele de studii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat la 20.06.2024, 13:06