Practica de vară 2023

Practica de vară 2023

 
Practica de specialitate (Practica de vară)

1. Printați documentul intitulat Convenție cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență (document aflat in platforma fiecarui student în folderul cursuri online) și realizați demersurile pentru a fi completat și semnat de către instituția unde ați fost repartizat pentru efectuarea Practicii de specialitate.

 

 

2. Printați documentul intitulat Fișă Disciplină Practică de specialitate pentru însușirea unor deprinderi și competențe medicale (document aflat în platforma fiecarui student în folderul cursuri online) , completați câmpurile referitoare la datele personale și realizați demersurile pentru a fi completat și semnat de către medicul care a supervizat efectuarea stagiului de practică.

 

Pentru a putea participa la colocviul de practică, studenții trebuie să facă dovada că și-au efectuat practica de vară și trebuie să aibă asupra lor documentele mai sus menționate.

Datele de susținere a colocviului de practică sunt afișate în tabelul urmator.

Tabel responsabili practică (attach)

 

 IMPORTANT!!!!

Studentii care sunt angajati ca si asistenti medicali, pot desfasura practica de vara la locul de munca si se vor prezenta la Colocviul de practica (CONFORM CALENDARULUI), cu adeverinta care să ateste că si-au efectuat practica de vara, semnata de către şeful secţiei respective insotita de conventia cadru semnata , fisa de practica si caracterizarea

  • Studentii care nu sunt din localitate, pot sa-si desfasoare practica de vara pe raza domiciliului unde locuiesc, dar, OBLIGATORIU pe sectia unde se va desfasura practica de vara din anul respectiv conform tematicii. De asemenea, studentii care isi desfasoara practica de vara in alt oras, trebuie sa anuntate atat responsabilul de practica cat si indrumatorul de practica de la anul respectiv.  Cand se va sustine colocviul de practica, studentii, trebuie sa aiba asupra lor o adeverinta din care sa rezulte locul si localitatea unde si-au desfasurat practica de vara, avizata de catre seful sectiei respective, insotita de conventia cadru semnata , fisa de practica si caracterizarea
  • Studentii care isi efectueaza practica de vara in Craiova pe sectia unde au fost repartizati, trebuie sa aiba asupra lor insotita de conventia cadru completata de fiecare student cu datele de identificare  , fisa de practica si caracterizarea, documente ce vor fi completate de indrumatorul de practica. Acestea vor ramane pe toata perioada desfasurarii practicii de vara la indrumatorul de practica.

 

 

Studenții care nu sunt din Craiova și  își efectuează stagiul de practică de vară pe raza județului unde locuiesc, au obligativitatea de a informa îndrumătorul de practică, cu privire la locul efectuării stagiului de practică de vară.

 
Actualizat la 12.06.2024, 15:17