Repartiţie locuri şi posturi 2022

Repartiţie locuri şi posturi 2022

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin teleconferinţă. 

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 8:30 - 12:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 12:30 - 15:30 – domeniul farmacie
 • duminică, 27 noiembrie 2022 - în intervalul 16:00 - 20:30 – domeniul medicină
 • luni, 28 noiembrie 2022 – în intervalul orar 8:30 - 20:30 – continuare domeniul medicină
 • marți, 29 noiembrie 2022 – începând cu ora 8:30 – continuare domeniul medicină
 • Lista locatii Repartitie https://rezidentiat.ms.ro/20221120/locatii-alegere-web.pdf

 

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."


IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

 

ACCESUL ÎN LOCAŢIA DE REPARTIŢIE

Accesul în clădirea în care se desfășoară alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se face în condiții similare accesului în sala de concurs.

Candidații sau împuterniciții acestora trebuie să aibă asupra lor un act de identitate (buletinul/cartea de identitate sau paşaportul) în termen de valabilitate. Împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de repartiție..

Rugăm candidații sau împuterniciții acestora să respecte TOATE indicațiile date de organizatori.

Actualizat la 17.10.2023, 12:56