Studenţi doctoranzi înmatriculaţi în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova