Finalizare studii

Finalizare studii

Calendar finalizare programe postdoctorale de cercetare avansată

 în cadrul Școlii Doctorale U.M.F. Craiova

 

 Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

  

Perioada

Activităţi

11-15 septembrie 2023

Depunerea dosarului de finalizare a programului de cercetare postdoctorală

18-20 septembrie 2023

Analiza dosarelor de finalizare a programului de cercetare postdoctorală la nivelul Comisiei de dezvoltare curriculară, calitate şi etica cercetării

21 septembrie 2023

Comunicarea rezultatelor evaluărilor dosarelor de finalizare a programului de cercetare postdoctorală

22 septembrie 2023

Susţinerea lucrării finale de cercetare postdoctorală

25 septembrie 2023

Afişarea rezultatelor

 

 

Rezultatelor evaluărilor dosarelor de finalizare

 a programului de cercetare postdoctorală

sesiunea SEPTEMBRIE 2023

 

         Comisia de dezvoltare curriculară, calitate şi etica cercetării, în urma analizării dosarelor de finalizare a programului de cercetare postdoctorală, a constatat următoarele:

  

Nr. crt.

Numele candidatului

GRAD DE ÎNDEPLINIRE CRITERII

    (îndeplinit/parţial îndeplinit/ neîndeplinit)

1.

CAZAN (STĂNUŞI) C. ANDREEA

ÎNDEPLINIT

2.

DOBRE (CIUREA) D. ANA - MARIA

ÎNDEPLINIT

3.

GHEORGHE N. DORIN NICOLAE

ÎNDEPLINIT

4.

GOFIŢĂ (BIŢĂ) M. CRISTINA - ELENA

ÎNDEPLINIT

5.

POPA T. PETRICĂ

ÎNDEPLINIT

6.

BUBULICĂ (CIOCÎLTEU) S. MARIA VIORICA

ÎNDEPLINIT

 

  Preşedinte comisie,

Prof. univ. dr Nicolae Daniel PIRICI

Actualizat la 22.09.2023, 11:13