Centrul de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCv)

Centrul de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCv)

marți, 9 aprilie 2024
Centrul de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCv)

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova vă invită vineri, 12 aprilie 2024, de la ora 12.00, în Aula Magna la prezentarea nou înființatului Centru de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova (CTT-UMFCV).

Prin CTT-UMFCv vom crește performanțele cercetării științifice, precum și inovarea și transferul tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării derulate de colectivele din cadrul UMFCv.

CTT-UMFCv este structurat în patru departamente: Departamentul de Consultanță și Transfer Tehnologic (care se va constitui din cadre experte în elaborarea și gestionarea de proiecte de CDI, incluzând și cercetători specializați în realizarea transferului tehnologic), Departamentul de Proprietate Intelectuală (format din specialiști în domeniul brevetării şi al drepturilor de autor, având expertiză în procesele asociate cu protecția și valorificarea proprietății intelectuale), Departamentul de Marketing-Licențiere (compus din profesioniști cu experiență în promovarea rezultatelor cercetării aplicate și a transferurilor tehnologice, organizarea de evenimente și campanii de promovare a CTT), Departamentul de Dezvoltare a Parteneriatelor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (alcătuit din specialiști în identificarea potențialilor parteneri și teme relevante în domeniul cercetării și inovării, facilitând astfel stabilirea și implementarea parteneriatelor și transferurilor tehnologice eficiente).

Cu ocazia inaugurării Centrului de Transfer Tehnologic al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, se va face o prezentare a apelurilor deschise UEFISCDI, iar prof. univ. dr. Adina Turcu-Știolică va susține cursul Systematic review sau Meta-analysis?.

CTT-UMFCv va fi o platformă de intensificare a colaborării interuniversitare, dar și cu institutele de cercetare și dezvoltare, cu agenți economici în vederea facilitării schimbului de experiență, de bune practici, inovare și transfer economic în domeniul sănătății.

Vezi și

Actualizat la 10.04.2024, 08:17