UMF CRAIOVA Compartimentul ERASMUS+ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ

UMF CRAIOVA Compartimentul ERASMUS+ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ

miercuri, 6 martie 2024

UMF CRAIOVA

Compartimentul ERASMUS+

 

SELECȚIE MOBILITĂȚI

DE STUDIU ȘI PRACTICĂ 

MARTIE 2024 

 

Compartimentul ERASMUS+ organizează, în perioada 08-27 martie 2024, selecția pentru mobilități Erasmus de studiu (SMS) și practica (SMT), destinate studenților şi, respectiv, doctoranzilor UMF Craiova. 

Pentru SMS sunt eligibili studenții din anii de studiu III și IV de la Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară, precum și studenții din anii II și III de la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

Studenții participanți la selectie trebuie să fie integraliști.

Mobilitațile de studiu (SMS) se vor desfășura pe parcursul anului academic 2024-2025.

Locuri disponibile: 80

Universități partenere: https://www.umfcv.ro/ro/despre-noi/relatii-internationale/studii-in-strainatate/acorduri-inter-institutionale-erasmus-2022-2028 

Pentru SMT sunt eligibili doctoranzii înscrisi în cadrul IOSUD – UMF Craiova.

Mobilitățile de practică (SMT) se vor desfășura în perioada iulie - septembrie 2024. Doctoranzii au obligația să obțină acceptul instituției de primire (spital/universitate) înainte de contractarea mobilității.

Locuri disponibile : 5 (medicină). 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

1. Formular de candidatură;

2. CV în format Europass în limba română și limba engleză (doar în limba engleză pentru studenții străini);

3. Scrisoare de intenție în limba română (sau engleză pentru studenții străini), care să conțină trei opțiuni de mobilitate, să indice principalele motive pentru opțiunile făcute, să poarte semnătura candidatului;

4. Certificat de atestare pentru limba straină, care să aibă cel puțin nivelul B1 de cunoaștere a limbii străine (certificatul se poate obține de la Centrul Interlingua al Universității din Craiova, sau de la orice școală de limbi străine, să fie eliberat recent sau în ultimii 3 ani);

5. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al UMF Craiova;

6. Copii ale documentelor justificative pentru activități extracurriculare (maxim 10);

7. Copie de pe actul de identitate.

Documentele se scanează într-un singur fișier de tip .pdf, în ordinea de mai sus. Fișierul .pdf se salvează cu numele și prenumele candidatului și se trimite prin email pe adresa: eu-office@umfcv.ro, în perioada 08-15 martie 2024 (până la ora 14:00). Se menționează « candidatură SMS/SMT martie 2024 » în subiectul mesajului transmis prin email.

Interviul de selecție se va desfășura fizic, în perioada 21-22 martie 2024, conform instrucțiunilor primite prin email de către fiecare student aplicant. 

Rezultatele se vor afișa pe site la rubrica Relații Internaționale – Selecție mobilități Erasmus, la data de 27 martie 2024, ora 14:00.

Detalii : https://umfcv.ro/ro/despre-noi/relatii-internationale/selectie-mobilitati-erasmus-martie-2024

Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa: eu-office@umfcv.ro.

Vezi și

Actualizat la 08.03.2024, 08:23