Etape

Etape

5 luni

I
 •   54338 RON
 • Obiective
  1.1. Dezvoltarea suportului teoretic necesar noilor metodologii – Pregatirea demararii cercetarii. 1.2. Evaluarea complexa a subiectilor (aprecierea statusului biologic) 1.3. Evaluare experimentala a efectelor exercitiului fizic
 • Activități
  A 1.1.1. Acces baze de date, achizitii materiale, documentare A 1.1.2. Metaanaliza studiilor si cercetarilor privind fenomenul de imbatranire in ansamblu, a rolului creierului in procesele de imbatranire/ Instruire teoretica tineri cercetatori A 1.1.3. Metaanaliza studiilor si cercetarilor privind efectele exercitiului fizic/ Instruire tineri cercetatori A 1.1.4. Elaborare plan de lucru, design studiu, formularea de ipoteze si teorii, managementul riscului/ Instruire teoretica tineri cercetatori A 1.1.5. Realizarea modelului conceptual al bazei de date care stocheaza informatiile specifice proiectului si a Paginii web proiect A 1.1.6. Constituirea lotului initial de subiecti; Conceptie si realizare formulare de consimtamant informat/ Instruire teoretica si practica tineri cercetatori A 1.2.1. Evaluarea varstei biologice: anamneza interviu, ex. clinic, masuratori, analize A 1.2.2. Achizitie semnale biologice (EEG, EKG, EMG)/Instruire practica TC A 1.2.3. Evaluare capacitate de efort prin probe de efort conform standardelor/Instruire TC A 1.2.4. Crearea modelelor teoretice care urmeaza a fi abordate experimental/ Prelucrare primara a datelor/Esantionare lot initial (includere/excludere subiecti evaluati) A 1.2.5. Achizitie de materiale, materii prime, consumabile, dotari A 1.3.1. Stabilirea protocolului de lucru si programelor pentru exercitiile fizice, adaptate functie de datele obtinute si a programelor/ Instruire practica TC A 1.3.2. Reesantionare subiecti (Alcaturiea subloturilor de studiu) A 1.3.3. Inregistrari EEG in dinamica la subiectii care efectueaza exercitii fizice/ Experimentare si adaptare a modelului teoretic A 1.3.4. Colectare date pentru modelarea matematica a rezultatelor experimentale/ Prelucrare primara a datelor/ Instruire teoretica TC

10 luni

IV
 •   174405 RON
 • Obiective
  3.1. Reevaluarea complexa a tuturor subiectilor selectati pentru lotul initial de studiu 3.2. Analiza si prelucrarea finala a datelor 3.3. Diseminare rezultate stiintifice
 • Activități
  A 3.1.1. Reevaluarea varstei biologice: anamneza interviu, ex. clinic, masuratori, analize A 3.1.2. Achizitie semnale biologice (EEG, EKG, EMG) A 3.1.3. Reevaluarea capacitatii de efort prin probe de efort conform standardelor A 3.2.1. Teste de semnificatie si corelatie a datelor A 3.2.2. Analiza si interpretare a rezultatelor finale A 3.2.3. Stabilirea concordantei corelatiilor urmarite A 3.2.4. Analiza relevantei metodelor utilizate/Formulare concluzii stiintifice finale A 3.3.1. Elaborare/publicare lucrari stiintifice; rezultate finale A 3.3.2. Participare la manifestari stiintifice din domeniu (nationale/internationale) A 3.3.3. Actualizare pagina web a proiectului A 3.3.4. Pregatire si realizare raport final al proiectului

12 luni

III
 •   525367 RON
 • Obiective
  2.1. Realizarea modelului de extragere a informatiei medicale utile din baza de date rezultata in urma achizitionarii datelor si implementarea de algoritmi specifici; prelucrarea statistica a datelor din baza de date 2.2. Reevaluarea complexa a tuturor subiectilor selectati pentru lotul initial de studiu (aprecierea statusului biologic) 2.3. Evaluare in dinamica a efectelor exercitiului fizic 2.4. Diseminare rezultate stiintifice de etapa
 • Activități
  A 2.1.1. Elaborarea metodologiei de prelucrare statistica a datelor din baza de date A 2.1.2. Implementarea functiilor statistice de analiza/ metodelor de analiza in cluster/ metodelor de analiza comparativa A 2.1.3. Implementarea metodologiei si procedurilor specifice de diagnoza, monitorizare si prevenire a imbatranirii A 2.1.4. Achizitie de materiale, materii prime, consumabile A 2.2.1. Reevaluare varsta biologica: anamneza - interviu, ex. clinic, masuratori, analize A 2.2.2. Achizitie semnale biologice (EEG, EKG, EMG) A 2.2.3. Reevaluarea capacitatii de efort prin probe de efort conform standardelor A 2.2.4. Teste de semnificatie si corelatie a datelor/ Instruire teoretica TC A 2.3.1. Reesantionare subiecti. Alcatuire sublot care reia programe de exercitii dupa perioada stabilita de intrerupere/ Stabilire de programe individualizate si asimilate de exercitiu A 2.3.2. Inregistrari EEG in dinamica la subiectii care reiau programele initiale standard de exercitii si la cei cu programe individualizate A 2.3.3. Teste de semnificatie si corelatie a datelor A 2.4.1. Elaborare/publicare lucrari stiintifice; rezultate de etapa A 2.4.2. Participare la manifestari stiintifice din domeniu (nationale/internationale) A 2.4.3. Management etapa; Raport stiintific; Actualizare pagina web a proiectului

3 luni

II
 •   47436 RON
 • Obiective
  1.4. Dezvoltarea si implementarea unui model informatic de achizitie si interpretare datelor 1.5. Diseminare rezultate stiintifice preliminare
 • Activități
  A 1.4.1. Analiza si modelare proces de achizitie semnale unidimensionale (EEG; EKG) A 1.4.2. Implementarea modelului conceptual al bazei de date/ Realizarea modulelor software pentru stocarea informatiilor in baza de date A 1.4.3. Realizare module software de analiza si procesare date in vederea obtinerii de informatie conform modelului conceptual A 1.4.4. Implementare functii statistice de analiza a semnalelor biologice culese de aparatura medicala/Realizarea modulului de extragere a trasaturilor din datele medicale A 1.5.1. Elaborare/publicare lucrari stiintifice; rezultate de etapa A 1.5.2. Participare la manifestari stiintifice reprezentative/Stagii de instruire/Schimburi de experienta/workshopuri/sesiuni de informare A 1.5.3. Management etapa; Raport stiintific; Actualizare pagina web a proiectului
Actualizat la 08.09.2021, 18:48