Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale

Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale

502

Autoritate contractantă: Altele...

Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale”.


REZUMATUL PROIECTULUI Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale Carcinoamele uroteliale sunt cele mai frecvente tumori maligne ale vezicii urinare, reprezentând 90% dintre acestea. Iniţierea și progresia carcinoamelor uroteliale vezicale (CUV) se realizează pe două căi patogenice care generează leziuni cu comportament biologic și clinic diferit: CUV non-invazive și CUV invazive. CUV non-invazive sunt mai frecvente (80%), apar pe fondul hiperplaziei uroteliale, au patern papilar, sunt de obicei de grad scăzut, au prognostic favorabil, peste 50% recidivează și pot evolua în 15% din cazuri către CUV invazive. CUV invazive (20%) sunt precedate de leziuni precursoare displazice nonpapilare, de obicei sunt de grad înalt, au prognostic rezervat și în 50% din cazuri apar metastaze în următorii 3 ani. CUV ridică probleme socio-economice particulare, fiind cele mai costisitoare tumori maligne per pacient, datorită recurențelor, ratei de supraviețuire, necesității monitorizării permanente prin rezecții tumorale transuretrale (TURV) repetate și uneori în final a cistectomiei. Protocoalele terapeutice actuale nu reușesc să îmbunatateasca rata de supravietuire (sub 60% la 5 ani), riscul de recidivă (peste 50%) și calitatea vieții, care ramane cea mai slabă raportat la toate cancerele. Printre căile patogenice implicate în carcinogeneza urotelială vezicală se numără angiogeneza și perurbarea sistemului de mediere a apărării imune PD1/PD-L1. Angiogeneza tumorală constă într-un dezechilibru al factorilor pro și antiangiogeni. Studiile privind angiogeneza tumorală în CUV, indică perturbarea expresiei factorilor pro- și antiangiogenici, desemnand acest mecanism ca sursă de ținte terapeutice. Totusi, trialurile cu agenți antiangiogenici au ramas fără rezultate notabile. Absența unor ținte moleculare, toxicitatea agenților utilizați și caracterizarea incompletă a angiogenezei tumorale, par a fi principalele cauze. În acest studiu propunem stabilirea de fenotipuri angiogenice în CUV caracterizate de microdensitatea vaselor de neoformație CD105 (endoglina) pozitive și expresia factorului de creștere endotelial vascular (VEGF). PD-L1 (ligandul morţii celulare programate) este o proteină transmembranară care este implicată în inhibarea răspunsului imun prin legarea de receptorii corespunzători (PD-1 și B7.1). În condiții normale PD-1 constituie un receptor inhibitor aflat la nivelul limfocitelor T activate și este implicat în tolaranța imună. PD-L1 poate fi exprimat la nivelul celulelor tumorale și în celulele mononucleare ale micromediului tumoral, iar creearea complexului PD-L1/PD-1 poate duce la inhibarea proliferării limfocitelor T, a producției de citokine și a activității citolitice. Cu toate că expresia aberantă a PD-L1 la nivelul celulelor tumorale reprezintă un mecanism de evitare a sistemului imun, în unele tumori, inclusiv în CUV s-a constatat că o expresie crescută a PD-L1 la nivelul celulelor mononuclerare din micromediul tumoral, este asociată unei rate superioare de supraviețuire a pacienților cărora li s-au administrat substanțe inhibitoare ale sistemului PD-L1/PD-1. Studiile realizate până în prezent cu privire la sistemul PD-L1/PD-1 în CUV, au condus la aprobarea recentă a terapiei de inhibare a PD-L1, care pare a avea rezultate mai bune în special în cazul pacienților cu boală avansată și metastazantă. Sudii recente au indicat conexiunea mecanismelor implicate în angiogeneză cu sistemul PD-L1/PD-1, unele rezultate indicând posibile beneficii ale utilizării unei terapii de inhibare dublă a celor două mecanisme patogenice. În acest studiu propunem analiza integrată a fenotipurilor angiogenice șă a PD-L1 în CUV, în raport cu filiația lezională a tumorilor, în vederea unei stratificări superioare a pacienților pentru terapie. Obiective 1. Stabilirea imunofenotipurilor angiogenice în raport cu filiația lezională a CUV. 2. Stabilirea expresiei PD-L1 în raport cu filiația lezională a CUV. 3. Analiza integrată a imunofenotipurilor angiogenice și PD-L1 în CUV. Impact. Cu toate că există studii care au analizat angiogeneza în CUV, țintele moleculare propuse nu si-au dovedit eficacitatea pentru terapia antiangiogenică. În cadrul proiectului, vom identifica prin imunofenotipurile angiogenice de-a lungul filiației lezionale din CUV, conducând la o stratificare mai bună a pacienților în vederea unei terapii antiangiogenice. Cu toate că există studii care au condus la includerea inhibitorilor PD-L1 în terapia imună antitumorală din CUV, rezultatele pozitive sunt parțiale și restrânse la CUV aflate în stadii avansate. Prin caracterizarea integrată a angiogenezei și PD-L1 în CUV pot fi stabilite noi criterii pentru includerea leziunilor în programele de terapie de inhibare dublă antiangiogenică și anti-PD-L1. Metodologie. Studiul va fi unul retrospectiv și va include un număr de 45 de cazuri de CUV noninvaziv și invaziv, care vor fi clasificate după cele mai recente date din literatura de specialitate. Criteriile de includere în studiu: 1) CUV primitive; 2) fragmente TURv suficiente cantitativ (tunica musculara); 3) fragmente tumorale să conțină mucoasă vezicală adiacentă leziunii pentru lotul control. Criteriile de excludere: 1) pacienti tratati cu chimio-, radio- sau hormonoterapie; 2) prezinta zonelor de hemoragie / necroză extensivă, artefacte de electrocoagulare masive sau defecte de prelucrare tisulară primară. Datele obținute în urma analizei clinice (sex, vârsta), macroscopice (numar, dimensiuni, localizare), histopatologice (invazie, grad/ stadiu tumoral) si imunohistochimice- IHC (MVD, valori cuantificari) a cazurilor, vor fi introduse într-o bază electronică de date. Investigatia histopatologică (HP) va include urmatorii parametrii: prezența invaziei, gradul tumoral, profunzimea invaziei, prezența metastazelor, stadiul tumoral, prezența invaziei vasculare și perineurale.. Investigatia imunohistochimica (IHC) prin reactii enzimatice simple si duble: 1) reactii IHC simple efectuate la toate cazurile se va urmari reactivitatea tesuturilor tumorale la markerii angiogenezei (CD105, VEGF) și PD-L1. 2) prin IHC duble enzimatice pentru markerii de angiogeneză (CD105, VEGF) și PD-L1 Cuantificarea va permite stabilirea de imunofenotipuri angiogenice, imunofenotipuri PD-L1 și imunofenotipuri asociate. Pentru cuantificare se va urmări MVD CD105, precum și scorul de pozitivitate VEGF și PD-L1, care va fi rezultatul multiplicat al numărului de celule marcate și intensității reacțiilor. Integrarea rezultatelor prin analiza statistică, care se va realiza prin indicatori de tendinţă centrală și divergenţă (medii, deviaţii standard) și prin teste de comparaţie parametrice (t-Student, Anova) sau nonparametrice (chi pătrat). Diseminarea rezultatelor – se va realiza prin publicarea în volumele de rezumate ale unor manifestări științifice și în extenso în reviste ISI. Rata generală a nereușitelor tehnice și de interpretare HP, IHC și genetică va fi destul de redusă, având în vedere experienţa acumulată de-a lungul timpului de membrii echipei. Materialul biologic va fi reprezentat de țesut uman provenit de la pacienți internați cu CUV în Clinica de Urologie a SCJU Craiova. Fiecare pacient va fi informat si i se vor explica motivele care au stat la baza demarării proiectului, modul în care va participa în cadrul proiectului și beneficiile potențiale ale acestuia, respectiv identificarea de ținte terapeutice care să ducă la o stratificare mai bună a pacienților în vederea terapiei. Studiul va fi realizat în cadrul proiectului de cercetare intitulat “Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale” ce se va realiza în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
...
  • Fonduri
  • An : 2017
  • Data de la care : 01.06.2017
  • Data până la care : 31.05.2018
  • Sumă : 10000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:48