Etape

Etape

10 luni

II. Culegerea de informatii pe cale experimentala si clasificarea lor
 •   1250000 RON
 • Activități
  A II.1: Stabilirea planului de studiu A II.2: Stabilirea modelelor şi a tehnicilor de lucru A II.3: Alegerea metodelor de investigaţie A II.4: Aprovizionare tehnico materială (achizitionare de echipamente) A II.5: Realizarea etapei experimentale A II.6: Culegerea experimentală a datelor şi verificarea ipotezelor

3 luni

I. Organizarea proiectului si stabilirea planului de lucru
 •   150000 RON
 • Activități
  A I.1: Precizarea problemelor care pot să apară A I.2: Studiul bibliografic A I.3: Analiza şi aprofundarea problemei A I.4: Stabilirea planului de studiu A I.5: Aprovizionare tehnico materială (achizitionare de echipamente necesare)

6 luni

IV. Analiza si intrepretarea datelor
 •   200000 RON
 • Activități
  A IV.1: Concluzii generale asupra subiectului studiat A IV.2: Raportarea la rezultatele studiilor anterioare A IV.3: Sinteza unor noi teorii in domeniu sau raportarea la teorii anterioare (în funcţie de rezultatele globale)

8 luni

III. Culegerea experimentala a datelor si prelucrarea preliminara
 •   200000 RON
 • Activități
  A III.1: Continuarea fazei experimentale A III.2: Prelucrarea şi prezentarea preliminară a rezultatelor A III.3: Analiza şi interpretarea materialului existent A III.4: Sinteza preliminară a concluziilor teoretice în domeniul studiat

9 luni

V. Redactarea proiectului si diseminarea rezultatelor
 •   200000 RON
 • Activități
  A V.1: Raportarea rezultatelor sub formă de articole ştiinţifice, teze de doctorat etc A V.2: Diseminare rezultate prin publicare de articole ştiinţifice şi prin participare la conferinţe, simpozioane, workshop-uri A V.3: Redactare raport final proiect
Actualizat la 08.09.2021, 18:47