Dezvoltarea unei noi metode de analiza a eficacitatii terapeutice a veziculelor extracelulare mici (exosomi) derivate din celule stromale mezenchimale in accidentul vascular cerebral ischemic

Dezvoltarea unei noi metode de analiza a eficacitatii terapeutice a veziculelor extracelulare mici (exosomi) derivate din celule stromale mezenchimale in accidentul vascular cerebral ischemic

26/15C

Autoritate contractantă: MEN


Dezvoltarea unei noi metode de analiză a eficacității terapeutice a veziculelor extracelulare mici (exosomi) derivate din celule stromale mezenchimale în accidentul vascular cerebral ischemic (nr. 26/15C din 13.07.2021) În prezent, este bine stabilit că sEV mediază la nivel cerebral efectele protectoare și de restaurare ale MSC în modelele de accident vascular cerebral ischemic și sunt capabile să transfere semnale complexe de restaurare între celule, mult mai eficiente decât semnalele moleculare. Fiind non-auto-replicative, lipsite de potențial de formare de tumori endogene și insensibile la condițiile de mediu, activitatea biologică a MSC-EV (mesenchymal stromal cell-extracellular vesicles: MSC-sEV) poate fi prezisă mai precis decât cea a celulelor. Prin urmare, MSC-sEV sunt preparate terapeutice aproape ideale care probabil vor revoluționa terapia AVC în viitorul apropiat. Având în vedere eterogenitatea preparatelor veziculelor extracelulare derivate din celule stem mezenchimale procesate independent, există o nevoie acuta de metode care să permită cuantificarea eficacității terapeutice a preparatelor MSC-sEV. Acest lucru va atenua riscul ca preparatele MSC-sEV care nu au eficacitate neuroprotectoare să fie administrate pacienților cu accident vascular cerebral sau, chiar mai periculos, să se administreze preparate MSC-sEV, care pot avea consecințe dăunătoare, deoarece acestea ar putea exacerba leziunile cerebrale ischemice. In acest context, ne propunem să dezvoltăm o nouă metodă de analiză a culturilor de polimorfonucleate activate, permițându-ne să prezicem eficacitatea sEV derivate din MSC în AVC. Metoda dezvoltată va permite selecția de preparate de exosomi cu eficacitate sporită în tratamentul pacienților cu AVC. De asemenea, vor fi identificați markeri de activare la nivel de PMN care pot corela deficitele neurologice și volumul de infarct.
...
  • Fonduri
  • An : 2021
  • Data de la care : 15.07.2021
  • Data până la care : 15.07.2023
  • Sumă : 50770  RON
Actualizat la 29.03.2023, 10:05