Etape

Etape

10 luni

II Definitivarea loturilor de studiu si identificarea polimorfismelor CNR1 inregistrate in baza de date genetice: 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G; Stabilirea daca polimorfismele genei CNR1-1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G,
 •   345750 RON
 • Activități
  A 2.1.1 Continuarea includerii subiectilor in studiu pe baza criteriilor de includere/excludere si inregistrarea datelor personale(antecedente personale patologice si heredocolaterale) A 2.1.2 Inregistrarea inaltimii, greutatii pacientilor si calculul indicelui de masa corporala A 2.1.3 Efectuarea testului de toleranta orala la glucoza cu 75 g glucoza la subiectii nediabetici. A 2.1.4 Definitivarea celor 4 loturi pe baza indicelui de masa corporala si a testului de toleranta orala la glucoza A 2.1.5 Efectuarea de stagii de documentare-cercetare in cadrul domeniului temei de cercetare A 2.1.6 Genotiparea prin metode directe a 5 polimorfisme din gena CNR1-1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G A 2.2.1 Evaluarea IR: dozarea insulinemiei si glicemiei a jeun si calculul indicelui HOMA-IR A 2.2.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare A 2.2.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate A 2.3.1 Evaluarea insulinosecretiei : dozarea insulinemiei si glicemiei a jeun si calculul indicelui HOMA-%B A 2.3.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare A 2.3.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate

3 luni

I Stabilirea modului de derulare a proiectului, a planului de lucru a achizitiilor necesare; Selectarea subiectilor pentru studiu si initierea constituirii loturilor de studiu si pregatirea activitatilor din 2008
 •   94900 RON
 • Activități
  A 1.1.1 Achizitionarea infrastructurii de cercetare necesare desfasurarii proiectului A 1.2.1 Initierea includerii subiectilor in studiu pe baza criteriilor de includere/excludere si inregistrarea datelor personale (antecedente personale patologice si heredocolaterale) A 1.2.2 Inregistrarea inaltimii greutatii pacientilor si calculul indicelui de masa corporala A 1.2.3 Efectuarea testului de toleranta orala la glucoza cu 75 g glucoza la subiectii nediabetici si pregatirea activitatilor din 2008 A 1.2.4 Initierea constituirii loturilor de studiu pe baza indicelui de masa corporala si a testului de toleranta orala la glucoza

12 luni

III Stabilirea daca polimorfismele genei CNR1- 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G-, confera risc crescut de dezvoltarea dislipidemiei; Evaluarea corelatiei polimorfismelor genei CNR1- 1359 G>A, 23866A>C, 10908G>A, 3813 A>G, 4894 A>G-, cu obe
 •   345750 RON
 • Activități
  A 3.1.1 Dozare colesterol total,HDL colesterol, trigliceride si calculare LDL colesterol folosind ecuatia Friedewald A 3.1.2 Efectuarea de stagii de documentare-cercetare in cadrul domeniului temei de cercetare A 3.1.3 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare A 3.1.4 Comunicarea rezuktatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului : participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate A 3.2.1 Analiza parametrilor antropometrici (greutate, inaltime, circumferinta abdominala, circumferinta sold, a indicelui de masa corporala si indicelui talie/sold) si stabilirea tipului de obezitate- abdominala sau totala A 3.2.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare A 3.2.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de material;e destinate publicarii in reviste de specialitate A 3.3.1 Dozare adiponectina si leptina A 3.3.2 Analiza si prelucrarea statistica a datelor intermediare A 3.3.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de material;e destinate publicarii in reviste de specialitate

11 luni

IV Identificarea de noi polimorfisme ale genei CNR1 prin scanarea unei secvente de 1000 bp din gena CNR1; Evaluarea corelatiei noilor polimorfisme ale genei CNR1, identificate prin scanarea unei secvente de 1000 bp din gena CNR1, cu fenotipul metabolic s
 •   213600 RON
 • Activități
  A 4.1.1 Scanarea unei regiuni de 1000 bp din secventa genei CNR1 in vederea identificarii de noi polimorfisme A 4.1.2 Analiza si prelcrarea statistica a datelor intermediare A 4.1.3 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului: participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale A 4.2.1 Analiza corelatiei noilor polimorfisme ale CNR1 cu IR, DZ tip2, obezitatea, DLP, insulinosecretia A 4.2.2 Comunicarea rezultatelor si diseminarea acestora cu acordul finantatorului:participarea la manifestari stiintifice de profil nationale si internationale precum si elaborarea de materiale destinate publicarii in reviste de specialitate A 4.3.1 Prelucrarea statistica a datelor finale si interpretarea rezultatelor A 4.3.2 Valorificarea rezultatelor finale ale studiului A 4.3.3 Prezentarea rezultatelor proiectului si a Raportului Final al Proiectului
Actualizat la 08.09.2021, 18:47