Descriere

Descriere

      Cursul se înscrie în tendinţa învăţământului farmaceutic din SUA, Japonia, Elveţia, Anglia etc. de a

include în programa analitică studiul tehnicilor QSAR (Quantitative Structure – Activity Relationships)

şi CADD (Computer Assisted Drug Design) pentru prezicerea structurilor moleculare care ar putea

avea o activitate biologică optimă. Marile companii de medicamente utilizează în mod curent astfel de

tehnici care reduc substanţial costul obţinerii şi lansării pe piaţă a unui nou medicament. Scopul

acestui curs este să ofere studenţilor noţiunile fundamentele necesare pentru înţelegerea

interacţiilor ligand (medicament) – receptor biologic şi a tehnicilor curente privind modelarea chimică

şi corelarea activităţii cu structura moleculară a acestora, încât în final studenţii să fie capabili să

modeleze singuri structurile chimice ale medicamentelor şi să înţeleagă mai bine activitatea biologică a

acestora.       

Cursul Modelare chimică şi proiectarea medicamentului este un curs opţional, care se

studiază în anul III, semestrul I.     

 

Actualizat la 24.04.2023, 13:34