Cursuri postuniversitare

Cursuri postuniversitare

Învăţământul postuniversitar farmaceutic asigură perfecţionarea personalului cu studii superioare din domeniul farmaceutic, în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii asistenţei farmaceutice.

Cursurile postuniversitare de perfecționare sunt organizate cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România (Filialele Dolj, Olt, Vîlcea, Gorj și Mehedinți).

Activităţile de educaţie farmaceutică continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite Credite de Educaţie Continuă Farmaceutică (EFC) și creditele obţinute de farmacişti contribuie la alcătuirea punctajului profesional al farmacistului.

Actualizat la 23.06.2023, 10:04