Obiective

Obiective

Obiective

Durata practicii de vară pentru studenții Facultății de Farmacie din anii I – IV este de 4 săptămâni iar pentru studenții anului V practica în bloc unic (perioadă compactă) este de 26 de săptămâni.

Aceasta se poate efectua în farmacia de circuit deschis (farmacia comunitară) sau în farmacia de spital (clinică), din localitatea de domiciliu (anii I - III) și obligatoriu în centrul universitar pentru studenții anilor IV și V.

Rolul stagiului practic este de a ajuta studenții să se integreze în viaţa profesională şi să activeze în comunitatea farmaceutică pentru a dărui cunoştinţele acumulate pacienţilor, colegilor sau colaboratorilor, pe scurt să aplice în practică tot ceea ce au învăţat în anii de facultate,.

Obiectivele generale sunt reprezentate de îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale a studenţilor farmacişti aflaţi în perioada stagiului de practică.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:

- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a resurselor umane;

- dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii;

- asistenţă în perioada stagiului de practică;

- lucrul în echipa de profesionişti din mediul farmaceutic;

- orientarea pe piaţa muncii, formare şi consiliere profesională;

- sprijin în vederea angajării.

Actualizat la 23.06.2023, 09:39