Practica de vară - 2024

Practica de vară - 2024

Practica de specialitate (Practica de vară)

1. Printați documentul intitulat Convenție cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență (document aflat in platforma fiecărui student în folderul cursuri online) și realizați demersurile pentru a fi completat și semnat de către instituția unde ați fost repartizat pentru efectuarea Practicii de specialitate. 

 

2. Printați documentul intitulat Fișă Disciplină Practică de specialitate pentru însușirea unor deprinderi și competențe medicale (document aflat în platforma fiecărui student în folderul cursuri online) , completați câmpurile referitoare la datele personale și realizați demersurile pentru a fi completat și semnat de către medicul care a supervizat efectuarea stagiului de practică.

 

Pentru a putea participa la colocviul de practică, studenții trebuie să facă dovada că și-au efectuat practica de vară și trebuie să aibă asupra lor documentele mai sus menționate.

Datele de susținere a colocviului de practică vor fi afișate ulterior.

Tabel responsabili practica de vară 2024

 

 IMPORTANT!!!!

  • Studenții care sunt angajati ca și asistenți medicali, pot desfășura practica de vară la locul de munca și se vor prezenta la Colocviul de practică (CONFORM CALENDARULUI), cu adeverința care să ateste că și-au efectuat practica de vară, semnată de către şeful secţiei respective însoțită de fișa de practică și caracterizarea.
  • Studenții care nu sunt din localitate, pot să-și desfășoare practica de vară pe raza domiciliului unde locuiesc, dar, OBLIGATORIU pe secția unde se va desfășura practica de vară din anul respectiv conform tematicii. De asemenea, studenții care își desfășoară practica de vară în alt oraș, trebuie să anunțe atât responsabilul de practică cât și îndrumatorul de practică de la anul respectiv.  Când se va susține colocviul de practică, studenții, trebuie să aibă asupra lor o adeverință din care să rezulte locul și localitatea unde și-au desfășurat practica de vară, avizată de către șeful secției respective, însoțită de convenția cadru semnată, fișa de practică și caracterizarea.
  • Studentii care isi efectueaza practica de vară în Craiova pe secția unde au fost repartizați, trebuie să aibă asupra lor  fișa de practică și caracterizarea, documente ce vor fi completate de îndrumatorul de practică. Acestea vor rămâne pe toată perioada desfășurării practicii de vară la îndrumatorul de practică.

Actualizat la 12.06.2024, 15:29