Absolventi RPSI

Absolventi RPSI

Absolvenţii Master-ului RPSI care au susţinut Lucrarea de Disertaţie în sesiunea iulie 2020, pot să ridice de la Compartimentul Acte de Studii, Diploma de Master şi Suplimentul de diplomă, in condiţiile vizării fişei de lichidare, de către toate Serviciile menţionate pe aceasta.

FIŞA DE LICHIDARE

 


Actualizat la 08.09.2021, 18:24