Anul I

Anul I

Taxa de înmatriculare

Taxa de înmatriculare pentru masterul Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar în anul universitar 2020/2021 este de 150 Ron .
 
Se achită la Casieria U.M.F. Craiova(B-dul.1 Mai, Nr.68) sau în contul RO36TREZ29120F330500XXXX Trezoreria Craiova, codul fiscal 10815397. La efectuarea viramentului se vor menţiona: numele, prenumele, facultatea, ce reprezintă suma (taxă înmatriculare RPSI).
 

 

 
 

 

Actualizat la 08.09.2021, 18:24