Selecție mobilități de studiu și plasament

Selecție mobilități de studiu și plasament

miercuri, 1 martie 2023

Biroul ERASMUS+ organizează, în perioada 06-23 martie 2023, selecția pentru mobilități Erasmus de studiu (SMS) și plasament (SMP), destinate studenților și respectiv, doctoranzilor UMF Craiova. 

Pentru SMS sunt eligibili studenții din anii de studiu III și IV de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, precum și studenții din anii II si III de la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

Studenții participanți la selecție trebuie să fie integraliști.

Mobilitățile de studiu (SMS) se vor desfășura pe parcursul anului academic 2023-2024.

Locuri disponibile: 80

Universități partenere: https://umfcv.ro/ro/despre-noi/relatii-internationale/studii-in-strainatate/acorduri-inter-institutionale-erasmus-2022-2028 

Pentru SMP, sunt eligibili doctoranzii înscriși în cadrul IOSUD Craiova.

Mobilitățile de plasament (SMP) se vor desfășura în perioada iulie - septembrie 2023. Doctoranzii au obligația să obțină acceptul instituției de primire (spital/universitate) înainte de contractarea mobilității.

Locuri disponibile: 6 (medicină) 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. formular de candidatură
 2. CV în format Europass în limba română și limba engleză (doar în limba engleză pentru studenții străini);
 3. scrisoare de intenție în limba română (sau engleză pentru studenții străini), care să conțină trei opțiuni de mobilitate, să indice principalele motive pentru opțiunile făcute, să poarte semnătura candidatului;
 4. certificat de atestare pentru limba străină (certificatul se poate obține de la Centrul Interlingua al Universității din Craiova, sau de la orice școală de limbi străine);
 5. scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic al UMF Craiova;
 6. copii ale documentelor justificative pentru activități extra curriculare (maxim 10);
 7. copie de pe actul de identitate.

 

Documentele se scanează într-un singur fișier de tip .pdf, în ordinea de mai sus. Fișierul .pdf se salvează cu numele și prenumele candidatului și se trimite prin email pe adresa: eu-office@umfcv.ro, în perioada 06-14 martie 2023 (până la ora 14:00). Se menționează « candidatură SMS/SMP martie 2023 » în subiectul mesajului transmis prin email.

Interviul de selecție se va desfășura online, în perioada 15-17 martie 2023, conform instrucțiunilor primite prin email de către fiecare student aplicant. 

Rezultatele se vor afișa pe site la rubrica Relații Internaționale – Selecție mobilități Erasmus, la data de 23 martie 2023, ora 14:00.

Detalii :https://www.umfcv.ro/ro/despre-noi/relatii-internationale/selectie-mobilitati-erasmus-martie-2023

Pentru informații, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa: eu-office@umfcv.ro.

Vezi și

Actualizat la 01.03.2023, 14:40