Laboratoarele CMI

Laboratoarele CMI

 

1. Laborator pentru tehnici histologice curente și speciale dotat cu:
- nișă chimică Kottermann cu flux laminar;
- microtom rotativ Shandon AS 324;
- vibratom, ultratom
- termostate pentru parafină;
- termostat uscat lame;
- băi de parafină; baterii pentru colorații histologice;
- microscoape OLYMPUS;
- aparat de distilat apa;
- aparat frigorific pentru congelarea materialului biologic;
- balanță analitică;
- histotecă, mobilier adecvat.
 
Hota cu Kottermann cu flux laminar
 
 
Distilator 8l/h
 
Histoteca Bio Optica de mare capacitate
 
 
 
 2. Laborator pentru tehnici de imunohistochimie dotat cu:
- stație de inclus la parafină compusă din dispenser de parafină automat cu plită încălzită (Slee Mains MPS1P) și plită răcită MPS.C;
- microtoame rotative tip Microm HM325 și Microm HM355s (complet motorizat), dotate cu cascadă de apă și sistem Cool-Cut ce permite executarea de secțiuni cu grosimi începând de la 1μm;
- balanță analitică electronică;
- cuptor cu microunde;
- agitatoare magnetice;
- pH-metre Consort C532;
- micropipete automate Eppendorf, pipeta electronică Hirschmann de volum mare,;
- centrifugă Eppendorf 5415C;
- băi de incubare lame;
- baie de apă termostatata;
- histoteci și lamoteci pentru păstrarea preparatelor;
- aparate frigorifice pentru congelarea materialului biologic și păstrarea anticorpilor, instrumentar de laborator accesoriu; mobilier adecvat.
 
Stație includere la parafină Slee Mains MPS1P
 
 
Microtom Microm HM325
 
Microtom motorizat Microm HM355s
 
Hota cu circuit inchis Chemfree
 
 
 
     3. Laborator pentru tehnici de western blotting dotat cu:
- sisteme de migrare și transfer Biorad;
- surse de tensiune Biorad;
- pipete Eppendorf;
- centrifugă cu răcire Universal 16R;
- baie de apă termostatată Memmert WNB-22;
- shaker Heidolph Titramax 100;
- scanner de filme;
- incubator de hibridizare membrane;
- aparate frigorifice pentru congelarea materialului biologic și anticorpilor.
 
Centrifuga cu răcire Universal 16R
 
 
4. Laborator pentru analiza computerizată a imaginilor microscopice dotat cu:
- microscop de cercetare Nikon Eclipse 55i echipat cu obiective plan-fluor; cameră digitala DS-Fi1 (5 Mp), soft de achiziție și analiză imagistică Nikon NIS-Elements (Nikon, Japonia);
- microscop de cercetare NIKON 90i dotat cu obiective plan-fluor; cameră digitală monocromatică cu răcire Rolera XR (Qimaging, Canada), cuburi de filtre pentru fluorescență, și soft de analiză imagistică, deconvoluție și reconstrucție 3D Image ProPlus AMS 7 (Media Cybernetics, USA). Cu excepția revolverului de obiective, toate funcțiile microscopului 90i sunt acționate de servomecanisme comandate de un modul al pachetului IPP AMS, astfel încât achiziția de imagini se face automatizat pe fiecare canal în parte, cu salvarea în final a imaginilor compozite. Stepper-ul piezoelectric care asigură mișcarea preparatului pe axa Z cu un pas de minimum 0,1µm permite preluarea de imagini în planuri optice (adâncimi) diferite ale preparatului;
- soft analizaăimagistică Nikon NIS-Elements ER (program de achiziție primară de imagini, măsuratori uni-dimensionale, bi-dimensionale, unghiuri, arii, indici de sfericitate), realizare de imagini compozite prin scanarea manuală a preparatului;
- soft analiză imagistică Image ProPlus AMS 7, unul dintre cele mai avansate softuri de analiză imagistică disponibile la ora actuală, conține module dedicate pentru măsurători bidimensionale (lungimi, unghiuri, perimetre, arii, indici de sfericitate, dimensiuni fractale, indici de colocalizare, selecție a ariilor de interes pe baza profilului RGB, etc), cel mai performant algoritm de deconvoluție existent (implementat în modulul Sharp Stack), și instrumente dedicate de reconstrucție 3D și măsuratori volumetrice (3D Constructor);
-alte pachete software folosite: Adobe Photoshop CS1, Corel Draw 11, SPSS 11, Proxan (soft freeware de simulare asistată de calculator a proximității spațiale, Bendor Research, Australia), image J (soft freeware de analiză imagistică, Wayne Rasband, National Institutes of Health, Bethesda). 
-alte pachete software folosite: Adobe Photoshop CS1, Corel Draw 11, SPSS 11, Proxan (soft freeware de simulare asistată de calculator a proximității spațiale, Bendor Research, Australia), image J (soft freeware de analiză imagistică, Wayne Rasband, National Institutes of Health, Bethesda).
 
 
Microscop Nikon Eclipse 55i pentru studii în lumina vizibilă
 
 
Microscop Nikon Eclipse 90i pentru studii de imunofluorescență
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstructțe tridimensională post-deconvoluție pe o glandă intestinală și respectiv un grup de enterocite, imunofluorescența pentru 2 glicoproteine cu localizare citoplasmatică și membranară.
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Actualizat la 29.01.2024, 13:42