Scop CMI

Scop CMI

Obiective propuse:

  • relansarea cercetării ştiinţifice universitare;
  • realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;
  • participarea la programe de ceercetare naţionale şi internaţionale prin granturi de cercetare comune;
  • extinderea schimbului de informaţii în domeniul medical;
  • realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;
  • formarea unor echipe de cercetători, competitive naţional şi internaţional;
  • orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de mare actualitate;
  • realizarea unui sistem de pregătirea continuă a rezidenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice;
  • dezvoltarea bazei materiale a UMF Craiova;
  • diseminarea cunoştinţelor acumulate în practica medicală.
Actualizat la 29.01.2024, 13:26