Etape

Etape

10 luni

III
 •   329045 RON
 • Obiective
  3.1 Identificarea unor tipologii privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala; evidentierea importantei acordate factorilor de risc si screening-ului in cancerul genito-mamar; 3.2 Determinarea celor opt factori pulsionali ai personalitatii pe baza testului proiectiv Szondi; 3.3 Corelarea rezultatelor obtinute prin cele trei instrumente de lucru; 3.4 Diseminarea rezultatelor.
 • Activități
  A 3.1.1. Prelucrarea statistica a informatiilor culese prin chestionare A 3.1.2. Evidentierea problemelor specifice si stabilirea intrebarilor pentru focus group-uri. Realizarea interviurilor de grup A 3.1.3. Prelucrarea rezultatelor obtinute prin interviu A 3.2.1. Identificarea subiectilor la care se va aplica testul A 3.2.2. Administrarea testului A 3.2.3. Interpretarea profilelor de test A 3.3.1. Prelucrari statistice: evaluarea influentei indicatorilor de baza ai esantionului (varsta, sex, nivel de instruire, mediu de rezidenta) asupra variabilelor dependente A 3.4.1. Organizarea unui workshop Trecut, prezent si viitor in sanatatea sexual-reproductiva in mediul urban si rural din regiunea Sud-Vest Romania A 3.4.2. Elaborarea si prezentarea unor lucrari stiintifice in cadrul unor conferinte nationale si internationale A 3.4.3. Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate

3 luni

II
 •   18388 RON
 • Obiective
  2.1 Determinarea situatiei actuale privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala;evaluarea gradului de cunoastere a factorilor de risc si a adresabilitatii femeilor pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar
 • Activități
  A 2.1.1. Initierea procesului de prelucrare a informatiilor: controlul calitatii chestionarelor, codificarea raspunsurilor, realizarea bazei de date in sistem informatizat, introducerea datelor, echilibrarea esantionului. Prezentarea rezultatelor preliminarii la o manifestare stintifica

12 luni

I
 •   21064 RON
 • Obiective
  1.1 Determinarea situatiei actuale privind activitatea sexuala, contraceptia, avortul, BTS, relatiile intrafamiliale, educatia sexuala, sanatatea si comportamentele de risc pentru sanatate, violenta domestica, ingrijirea prenatala si neonatala; evaluarea gradului de cunoastere a factorilor de risc si a adresabilitatii femeilor pentru depistarea precoce a cancerului genito-mamar
 • Activități
  A 1.1.1. Stabilirea conceptelor relevante A 1.1.2. Elaborarea chestionarului A 1.1.3. Deplasarea in teren si stabilirea de contacte cu populatia A 1.1.4. Proiectarea esantionului A 1.1.5. Derularea anchetei-pilot, prelucrarea preliminara a datelor obtinute A 1.1.6. Definitivarea chestionarului A 1.1.7. Aplicarea in teren a chestionarului de catre operatorii de ancheta.

12 luni

IV
 •   174939 RON
 • Obiective
  4.1 Cresterea nivelului educational al grupelor populationale la risc; 4.2 Diseminarea rezultatelor.
 • Activități
  A 4.1.1. Realizarea si distribuirea in mediul rural a unei brosuri-ghid de informare a populatiei asupra comportamentelor sexual-reproductive de risc si asupra necesitatii efectuarii screening-ului pentru depistarea precoce a canceruui genito-mamar A 4.1.2. Organizarea de dezbateri interactive cu caracter educativ-informativ in unitati de invatamant din mediul rural. A 4.2.1. Elaborarea si prezentarea unor lucrari stiintifice in cadrul unor conferinte nationale si internationale A 4.2.2. Publicarea de articole stiintifice in reviste de specialitate
Actualizat la 08.09.2021, 18:48