Conducerea Facultăţii de Farmacie

Conducerea Facultăţii de Farmacie

 

DECAN,

Prof.univ.dr. Octavian CROITORU

PRODECAN,

Conf.univ.dr. Ionela BELU

DIRECTOR DEPARTAMENT FARMACIE I

Conf.univ.dr. Cornelia BEJENARU

DIRECTOR DEPARTAMENT FARMACIE II

Prof.univ.dr. Cătălina Gabriela PISOSCHI

 

 

 

 

Actualizat la 14.02.2024, 14:50