Consiliul facultății

Consiliul facultății

Consiliul este forul superior de conducere al Facultăţii de Farmacie şi are în componenţa sa 9 cadre didactice şi 3 studenţi.

Conducerea executivă a Facultăţii de Farmacie este asigurată de Decan, asistat de un Prodecan.

 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII DE FARMACIE

 

 

  1. Prof.univ.dr. Octavian CROITORU

  2. Prof.univ.dr. Johny NEAMŢU

  3. Prof.univ.dr. Cătălina Gabriela PISOSCHI 

  4. Conf.univ.dr. Cornelia BEJENARU

  5. Prof.univ.dr. Maria BOGDAN

  6. Prof.univ.dr. Adina TURCU-ŞTIOLICĂ

  7. Conf.univ.dr. Ludovic Everard BEJENARU

  8. Conf.univ.dr. Ionela BELU

  9. Conf.univ.dr. Gabriela RĂU

  10. Student Mihnea Gabriel ILIE

  11. Student Viviana Maria PAVEL 

  12. Student  Clara Elena ILIE

 

 

Actualizat la 14.02.2024, 14:37