Descriere

Descriere

Disciplină obligatorie, 6 credite

Ore / saptamâna: curs 2, lucrări practice 3

Structura pe ani de studiu. Programa analitica se adreseaza studentilor anului I Facultatea de Medicină

Obiective generale: Obiectivul disciplinei de Biologie Celulară şi Moleculară este de a oferi

studenţilor din anul I suportul informațional și logistic necesar pentru a dobândi cunoștințe asupra

noţiunilor generale despre celule, bazele moleculare ale organizării celulare (structura şi

ultrastructura celulei eucariote) şi ale mecanismelor celulare fiziologice şi patologice.

Obiective specifice: La finalizarea procesului de instruire în cadrul acestei discipline studentul va fi

familiarizat cu noţiuni şi tehnici moderne de biologie celulară şi moleculară: microscopie optică şi

electronică, culturi de celule, metode de fracţionare celulară, spectrofotometrie, tehnologie ADN-

ARN (PCR, secvențiere, Real- Time PCR), şi va putea integra cunoştinţele de Biologie Celulară și

Moleculară cu noțiunile acumulate la celelalte discipline.

Discipline cu care se coreleaza: Biochimie, Genetica, Microbiologie, Histologie, Fiziologie,

Fiziopatologie, Morfopatologie.

Modul de evaluare: Examen scris (curs) - 60%, practic - 20%, teste pe parcursul semestrului - 20%.

Continutul cursului: Originea si evolutia celulelor eucariote; Componentele moleculare ale celulei;

Arhitectura moleculara a membranei celulare; Functia de transport a membranei celulare;

Semnalizarea celulara; Citoscheletul celular; Matricea extracelulara; Nucleul celular; Traficul

intracelular al macromoleculelor; Conversia energiei. Mitocondria; Celula canceroasa; Celula

nervoasa.

Continutul lucrarilor practice: Modul de Biologie celulara: Principiile microscopiei optice;

Microscopul electronic; Tehnici de preparare a ţesuturilor pentru examinarea la microscopul optic şi

electronic; Culturile de celule; Metode de fracționare celulară; Modul de Biologie moleculara:

Izolarea şi purificarea ADN şi ARN, Amplificarea ADN/ARN - Tehnica PCR; Metode de cuantificare a

acizilor nucleici. Electroforeza – tipuri de electroforeză; Tehnici de detectare a mutaţiilor; Metode

moleculare utilizate pentru detecţia ADN şi ARN non-self.

BIBLIOGRAFIE:

 

1. Molecular Biology of the Cell Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan,

Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter. Garland Science; 2015.

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=mboc4.TOC&depth=2

3. Cursul predat

4. Lucrări practice de Biologie Celulară și Moleculară, Autori: Mihai Ioana, Ioana Streață, Răzvan

Mihail Pleșea, Anca Lelia Riza, Bogdan Petre Stănoiu, Editura Medicală Universitară Craiova 2022

5. Link: Materiale didactice - Disciplina Biologie celulară și moleculară:

http://suportcursonline.umfcv.ro/CursuriOnline/Medicina/AN%201/BIOLOGIE%20CELULARA%20SI%

20MOLECULARA/

6. Biologie Celulară și Moleculară. Ediție adăugită și revizuită – Sub redacția Prof. univ. Dr. Sin A.;

Autori: Tilinca M., Marian R., Vartolomei M.D., Zazgyva A., Iacob O.; University Press 2015

7. Steven R. Goodman , Goodman’s Medical Cell Biology, Fourth Edition, Academic Press, 2020

8. Manuela Curticapean, Tehnici de biologie moleculara si genetica, University Press, 2016

 

 

Actualizat la 25.04.2023, 09:14