Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 52826-CR2

Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 52826-CR2

 

 

 

 

Perioada:

01 martie 2010 – 31 octombrie 2011

Activităţi

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (început, în curs, realizat)

A.2. Formarea doctoranzilor si diversificarea formelor de pregatire ale acestora

A2.1. Formarea doctoranzilor prin programul de pregatirea avansata si introducerea de noi teme de studiu, suplimentare, inclusiv in domeniul managementului cercetarii, pentru care se organizează ateliere tematice/workshop-urilor pentru doctoranzi

12 teme de studiu nou introduse

12 teme de studiu nou introduse

100%

finalizat

A2.2. Imbunatatirea pregatirii doctorale prin cooperarea cu alte universitati sau centre de cercetare din Romania si UE prin semnarea de acorduri in acest sens;

10 acorduri încheiate cu alte universităţi

26 acorduri încheiate cu alte universităţi

260%

finalizat

A.2.3. Urmarirea intocmirii rapoartelor de activitate ale doctoranzilor si avizarea acestora de catre experti

1656 informari privind stadiul pregatirii doctorale

1380 informari privind stadiul pregatirii doctorale

83%

în derulare pe toata perioada proiectului

 

Activitatea 3 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi

A.3.1. Organizarea şi derularea activităţilor  pentru acordarea bursei lunare catre doctoranzi

46 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

130 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

90 publicate de doctoranzi şi cercetători

46 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

173 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

104 publicate de doctoranzi şi cercetători

97%

 

 

 

 133%

 

 

 

 

115%

in derulare

 

 

  

in derulare

 

 

 

 

in derulare

 

A.3.2. Organizarea şi derularea activităţilor de sprijin a participării doctoranzilor la Simpozioane, Conferinte sau Seminarii nationale si/sau internationale cu acordarea finantarii

30 de participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

34 participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

113 %

in derulare

Activitatea 4 Sprijinirea efectuării de mobilităţi

A4.1. Organizarea stagiilor de mobilitate a doctoranzilor sprijiniţi

32 stagii de mobilitate organizate

21 stagii de mobilitate organizate

66%

in derulare

A.5. Activitati de informare şi publicitate

A.5.1. Realizarea de brosuri, pliante, afise referitoare la proiect si crearea unui site dedicat proiectului precum si unei conferinte de finalizare a proiectului

1 site dedicat

 

1 conferinţă de presă

 

1000 pliante

500 brosuri

1 site dedicat

 

0 conferinţă de presă

 

0 pliante

0 brosuri

20%

în derulare

A.6.  Activitati inovatoare destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare/ cercetare doctorale

A.6.1. Cooptarea doctoranzilor in colectivele proiectelor de cercetare nationale si/sau internationale derulate in universitati

28 doctoranzi cooptati in cadrul colectivelor proiectelor de cercetare

29 doctoranzi cooptati in cadrul colectivelor proiectelor de cercetare

100%

finalizat

A.6.2. Sustinerea de lucrari stiintifice la manifestari nationale sau internationale de catre doctoranzi si publicarea in reviste indexate in baze de date a rezultatelor obtinute pe parcursul stagiului doctoral

130 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

90 publicate de doctoranzi şi cercetători

173 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

104 publicate de doctoranzi şi cercetători

133%

 

 

 

 

115%

in derulare

 

 

 

 

in derulare

 

A.7.  Managementul şi monitorizarea proiectului

A.7.1. Monitorizarea permanenta de catre echipa de management bazata pe sistemul de obiective/activitati si responsabilitati stabilite initial

18 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

17 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

94%

în derulare pe toata perioada proiectului

A.7.3. Intocmirea si transmiterea unor rapoarte tehnice si financiare interne si catre autoritatea de management sau organismul intermediar

9 Cereri de rambursare

2 Cereri de rambursare

22%

în derulare pe toata perioada proiectului

A.7.4. Realizarea procedurilor de achizitii din cadrul proiectului

18 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

17 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

94%

în derulare pe toata perioada proiectului

Actualizat la 08.09.2021, 18:25