Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 52826-CR3

Rezultate intermediare ale proiectului POSDRU nr. 52826-CR3

 

 

 

 

Perioada:

01.03.2010 – 31.08.2012

Activităţi

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent de realizare

Stadiul (început, în curs, realizat)

A.2. Formarea doctoranzilor si diversificarea formelor de pregatire ale acestora

A2.1. Formarea doctoranzilor prin programul de pregătire avansată şi introducerea de noi teme de studiu, suplimentare, inclusiv în domeniul managementului cercetării, pentru care se organizează ateliere tematice/workshop-uri pentru doctoranzi

12 teme de studiu nou introduse

12 teme de studiu nou introduse

100%

finalizat

A2.2. Îmbunătăţirea pregătirii doctorale prin cooperarea cu alte universităţi sau centre de cercetare din România şi UE prin semnarea de acorduri în acest sens;

10 acorduri încheiate cu alte universităţi

26 acorduri încheiate cu alte universităţi

260%

a fost realizat rezultatul planificat dar sunt in curs de semnare alte acorduri

A.2.3. Urmărirea întocmirii rapoartelor de activitate ale doctoranzilor şi avizarea acestora de către experţi

1656 informări privind stadiul pregătirii doctorale

1380 informări privind stadiul pregătirii doctorale

83%

în derulare pe toata perioada proiectului

 

Activitatea 3 Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi

A.3.1. Organizarea şi derularea activităţilor  pentru acordarea bursei lunare catre doctoranzi

46 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

 

130 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

90 publicate de doctoranzi şi cercetători

46 doctoranzi care beneficiază lunar de bursă doctorală

173 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

104 publicate de doctoranzi şi cercetători

97%

 

 

  

133%

 

 

 

 

115%

în derulare

 

 

 

în derulare

 

 

 

 

în derulare

 

A.3.2. Organizarea şi derularea activităţilor de sprijin a participării doctoranzilor la Simpozioane, Conferinţe sau Seminarii naţionale şi/sau internaţionale cu acordarea finanţării

30 de participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

34 participări la simpozioane, seminarii şi /sau conferinţe

113 %

în derulare

Activitatea 4 Sprijinirea efectuării de mobilităţi

A4.1. Organizarea stagiilor de mobilitate a doctoranzilor sprijiniţi

32 stagii de mobilitate organizate

21 stagii de mobilitate organizate

66%

în derulare

A.5. Activitati de informare şi publicitate

A.5.1. Realizarea de broşuri, pliante, afişe referitoare la proiect şi crearea unui site dedicat proiectului precum şi organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului

1 site dedicat

 

1 conferinţă de presă

 

1000 pliante

500 brosuri

1 site dedicat

 

0 conferinţă de presă

 

0 pliante

0 brosuri

20%

în derulare

A.6.  Activitati inovatoare destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare/ cercetare doctorale

A.6.1. Cooptarea doctoranzilor în colectivele proiectelor de cercetare naţionale şi/sau internaţionale derulate în universităţi

28 doctoranzi cooptaţi în cadrul colectivelor proiectelor de cercetare

29 doctoranzi cooptaţi în cadrul colectivelor proiectelor de cercetare

100%

finalizat

A.6.2. Susţinerea de lucrări ştiinţifice la manifestări naţionale sau internaţionale de catre doctoranzi şi publicarea în reviste indexate în baze de date a rezultatelor obţinute pe parcursul stagiului doctoral

130 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

90 publicate de doctoranzi şi cercetători

173 lucrări ştiinţifice

prezentate de doctoranzi şi cercetători

104 publicate de doctoranzi şi cercetători

133%

 

 

 

 

115%

în derulare

 

 

 

 

în derulare

 

A.7.  Managementul şi monitorizarea proiectului

A.7.1. Monitorizarea permanenta de catre echipa de management bazata pe sistemul de obiective/activităţi şi responsabilităţi stabilite iniţial

18 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

17 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

94%

în derulare pe toata perioada proiectului

A.7.3. Întocmirea şi transmiterea unor rapoarte tehnice si financiare interne şi către autoritatea de management sau organismul intermediar

9 Cereri de rambursare

2 Cerere de rambursare

22%

în derulare pe toata perioada proiectului

A.7.4. Realizarea procedurilor de achiziţii din cadrul proiectului

18 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

17 întâlniri formale şi/sau informale ale echipei de management

94%

în derulare pe toata perioada proiectului

Actualizat la 08.09.2021, 18:25