Programe de studiu în limba engleză

Programe de studiu în limba engleză

Admitere 2023/2024

Programe de studiu în limba engleză, cont propriu valutar

Facultatea de Medicină:

Medicină în limba engleză (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

Medicină Dentară în limba engleză (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

 

  1. Calendar admitere
  2. Ghid de utilizare a platformei de înscriere
  3. MEDICINA IN LIMBA ENGLEZA - REZULTATE
  4. MEDICINA DENTARA IN LIMBA ENGLEZA - REZULTATE
  5. Platformă de înscriere 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE U.E.,

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN, CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ ȘI DIN STATE DIN AFARA U.E.

CRAIOVA

-2023-

 

 

      Metodologia de admitere la studii în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este realizată în conformitate cu:

- Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

- OMEC 4205/2020;

- OMEN 3473/17.03.2017;

- OMEC 4241/2020;

- OMEC 4151/24.04.2020 - modifcarea OMEN 3473/2017.

 

Nr.

Crt.

Program de studiu

Durata studiilor

Numărul creditelor

Taxă de şcolarizare

2023/2024

Locuri disponibile

E.U.

NON E.U.

1

Medicină

-limba engleză-

6 ani

360

6000 euro

90

2

Medicină Dentară

-limba engleză-

6 ani

360

6000 euro

 30

 

Candidații eligibili - sunt cetățenii din Uniunea Europeană, S.E.E., Confederația Elvețiană sau din țări din afara Uniunii Europene care:

- au documente care atestă cetățenia statului de origine și care solicită înscrierea la studii în  România pe cont propriu valutar

- au acte de studii eliberate de instituții de învățământ acreditate în țara de origine;

- depun dosarul până la termenul stabilit conform prezentei metodologii.

  Trebuie avut în vedere faptul că activitatea de predare (cursuri) din cadrul programelor de studii în limba engleză se desfăşoară în limba engleză, însă datorită nevoii de comunicare medic-pacient, lucrările practice/stagiile clinice se desfășoară în limba română începând cu anul IV de studiu.

 

Etapele procesului de admitere

!Dacă doriţi să aplicaţi la mai multe programe de studiu este necesar să creaţi pe platforma on-line conturi diferite, pentru fiecare program de studiu, utilizând adrese de email diferite!

 

1. Candidatul va aplica la U.M.F. din Craiova prin accesarea platformei online, va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele menționate.

Vă rugăm să vă asigurați că:

        -   toate documentele sunt scanate doar în format PDF, iar numele documentului trebuie să cuprindă tipul documentului și numele de familie al candidatului (pașaport.Smith, foaiematricola.Smith, etc.).

        -   se vor scana color atât documentele originale cât și traducerile/copiile legalizate într-un document PDF unic care va fi încărcat în secțiunea corespunzătoare.

        -   se va utiliza adresa personală de email a candidatului care să conţină numele şi prenumele candidatului;

Important! Această adresă de e-mail va fi utilizată pentru crearea contului de student, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

 

2. Dosarele depuse online de candidați vor fi procesate de către Biroul Relații Internaționale și, dacă:

- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare prin intermediul platformei;

- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corecție prin intermediul platformei pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica câmpurile incorecte și incomplete.

    Toate dosarele depuse vor fi procesate și vor primi un cod de înregistrare, dar numai cele complete vor fi declarate eligibile.

Candidatul are obligația de a verifica stadiul în care se află dosarul său, accesând contul personal de pe platforma online de admitere.

 

Important!

 Taxa de ÎNSCRIERE va fi plătită doar online, pe platforma de admitere, ca parte a procesului de înregistrare.

 După completarea datelor personale și încărcarea documentelor solicitate, candidatul va putea plăti taxa de înregistrare pe platforma online. Odată ce plata este procesată, dosarul va fi trimis automat către universitate.

Taxa de procesare a dosarului este 200 de euro și nu este rambursabilă.

 

*Pentru candidații care dețin o diplomă de bacalaureat eliberată în România, taxa de procesare a dosarului va fi 100 de euro.

 

3. După publicarea listei provizorii pe site-ul umfcv.ro, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va trimite documentele necesare către Ministerul Educației din România în vederea obținerii certificatelor de recunoaștere a studiilor (pentru cetățenii U.E.) și a scrisorilor de acceptare (pentru cei care nu sunt cetățeni U.E.). În momentul primirii răspunsului (poate dura până la 30 de zile lucrătoare) vom decide împreună modalitatea prin care documentul va ajunge la candidat.

Luați în considerare faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației.

Toți candidații eligibili înscriși pe lista provizorie trebuie să trimită Declarația de confirmare sau de renunțare la locul lor de studiu până la data de 8 august 2023 la următoarele adrese de e-mail:

   Medicină în limba engleză: med.admission@umfcv.ro

   Medicină dentară în limba engleză: dent.admission@umfcv.ro

 

După primirea scrisorii de acceptare/adeverinței de recunoaștere a studiilor eliberată de Ministerul Educației, candidații admiși vor depune personal dosarul cu toate documentele încărcate pe platforma online la Biroul Relații Internaționale (Strada Petru Rareș nr. 2, Craiova, România) și, de asemenea:

a. diploma de bacalaureat în original sau echivalentul (în acest caz este necesară și o declarație notarială, în limba română, în care să se precizeze data la care se va depune diploma de bacalaureat în original);

b. chitanța pentru taxa de înmatriculare (150 RON) - poate fi achitată la Departamentul Financiar din strada 1 Mai nr. 68, Craiova;

c. chitanța pentru plata taxei de școlarizare conținând obligatoriu numele, prenumele și programul de studiu al candidatului - (cetățenii non-UE care trebuie să obțină viza de studii trebuie sa plătească taxa integral). 

d. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm).          

 

Biroul Relații Internaționale va verifica dosarele depuse iar dacă acestea cuprind toate documentele menționate mai sus, candidații vor putea semna contractul de studii.

 

Procesul de admitere este condiţionat de promovarea unui test în limba engleză organizat de către Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova conform metodologiei proprii şi va avea loc în SEPTEMBRIE 2023 (ora și sala vor fi comunicate ulterior).

Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză sau care dovedesc, cu documente emise de instituția de învățământ absolvită, că au urmat cursurile în limba engleză.

 

State în care limba oficială este limba engleză: Africa de Sud, Antigua şi Barbadua, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Camerun, Dominica, Fiji, Filipine, Ghana, Grenada, Guyana, India, Insulele Falkland, Insulele Marshall, Insulele Solomon, Irlanda, Jamaica, Kenza, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malaysia, Malta, Marea Britanie, Mauritius, Micronezia, Montserrat, Namibia, Nauru, Nigeria, Noua Zeelandă, Pakistan, Palau, Papua Noua Guinee, Ruanda, Samoa, Sfântul Cristofor şi Nevis, Sfântul Vicenţiu şi Grenadine, Sfânta Lucia, Sierra Leone, Singapore, Statele Unite ale Americii, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tonga, Trinidad şi Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

 

 

CETĂȚENI DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE, SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (S.E.E.), CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

1.  Cerere de recunoaștere a studiilor în vederea înscrierii la studii universitare de licență  (completată, datată și semnată, cu fotografie atașată) - 1 original scanat color;

Candidații care au obținut deja de la Ministerul Educației din România recunoașterea studiilor vor încărca Certificatul de recunoaștere a studiilor (Adeverință / Atestat).

2.  CV Europass - este obligatoriu să includeți mailul personal și numărul de telefon;

3. Eseu motivaţional - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Certificat de competență lingvistică - limba engleză, nivel minim B2 eliberat de o instituție acreditată - 1 original scanat color;

Excepție:

      -cetățenii din țările în care limba oficială este limba engleză;

      -cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o instituție de învățământ în care limba de predare este limba engleză, fapt dovedit prin prezentarea unei adeverințe care să ateste acest lucru;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română certificată ca fiind autentică de către un notar / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română sau engleză) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

 

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

Puteți verifica toate informațiile în documentul Lista Diplome de bacalaureat acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

În cazul în care numele și prenumele candidatului de pe documentele de studii nu corespund cu numele și prenumele menționate în ID/pașaport, candidatul trebuie să prezinte o declarație notarială care să ateste că este deținătorul legal al documentelor de studii transmise.

 

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română certificată ca fiind autentică de către un notar / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

7.  Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română (certificată ca fiind autentică de către un notar) / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

9. Pașaport/document personal de identitate - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2023;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

12. Cetățenii români trebuie să prezinte:

- o declarație notarială prin care declară faptul că doresc să se înscrie la un program de studii în limba engleză, cu plata taxei în valută, să urmeze studii în regim financiar cu plata taxei în valută și că au luat la cunoștință că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, susținut în condițiile prevăzute pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în lei, cu posibilitatea echivalării anilor de studii efectuați la programele în limba engleză, la cererea studentului și în condițiile legislației în vigoare.

- un document care să ateste domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport / ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

13.  4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

 

Rezidenţa în România pe perioada studiilor

 

Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru a studia în România. Aceștia trebuie să-și anunțe şederea pe teritoriul României la Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova - unde vor obține certificatul de înregistrare.

Biroul de Relații Internaționale îi va consilia în acest sens.

 

CETĂȚENI DIN

 STATE TERŢE UNIUNII EUROPENE

 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

1. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii  (completată, datată și semnată, cu fotografie atașată) - 1 original scanat color;

2. CV Europass - este obligatoriu să includeți mailul personal și numărul de telefon;

3. Eseu motivaţional - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Certificat de competență lingvistică - limba engleză, nivel minim B2 eliberat de o instituție acreditată - 1 original scanat color

Excepție:

      -cetățenii din țările în care limba oficială este limba engleză;

      -cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o instituție de învățământ în care limba de predare este limba engleză, fapt dovedit prin prezentarea unei adeverințe care să ateste acest lucru;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română certificată ca fiind autentică de către un notar / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română sau engleză) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

 

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

Puteți verifica toate informațiile în documentul  Lista Diplome de bacalaureat acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

 

În cazul în care numele și prenumele candidatului de pe documentele de studii nu corespund cu numele și prenumele menționate în pașaport, candidatul trebuie să prezinte o declarație notarială care să ateste că este deținătorul legal al documentelor de studii transmise.

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română certificată ca fiind autentică de către un notar / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

7. Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română (certificată ca fiind autentică de către un notar) / 1 copie certificată ca fiind autentică de către un notar dacă documentul este deja eliberat în limba engleză;

9. Pașaport - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2023;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color și 1 traducere în limba engleză sau română;

12. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

 

Rezidența în România în timpul studiilor

 

Cetățenii non-europeni trebuie să obțină  viza de studii, eliberată de către Ambasada României din țara de reședință. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare, emisă de către Ministerul Educației - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene și în baza plății taxei de școlarizare pentru un an universitar. Viza de studii este valabilă 90 de zile, timp în care candidații sunt obligați să obțină permisul de ședere în România, eliberat de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova. Solicitați viza de studii imediat ce ați primit Scrisoarea de Acceptare!

 

Procesul de selecție

 

I. Analiza dosarelor depuse va fi procesată de către Comisia de Admitere în ordinea primirii dosarelor, iar lista provizorie va fi publicată în data de 04 august 2023 pe site-ul umfcv.ro. Lista provizorie nu presupune înmatricularea efectivă în anul I de studii.

II. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de criteriile de selecție menționate mai jos.

III. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze în luna septembrie un test de verificare a cunoştinţelor generale de anatomia şi fiziologia omului, tip grilă.

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maximă

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

10 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedită (Crucea Roșie, experiență profesională în domeniul medical, etc.)

 

2 p fiecare activitate

 

Maxim 4 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

41 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

Contact:

Biroul Relații Internaționale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Strada Petru Rareș, nr. 2

200349, Craiova, România

Tel: +40 351 443 567

Email: international.umfcv@gmail.com

Această metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 16.02.2023.

Dacă vor interveni și alte modificări legislative, acestea vor fi publicate pe site-ul universității.

Actualizat la 04.08.2023, 17:55